ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Хисар110515.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00552 ТП ДГС Хисар / Обект №: 2016Виж пълна информация
ДГС Хисар110415.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00551 ТП ДГС Хисар / Обект №: 2015Виж пълна информация
ДГС Хисар110315.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00550 ТП ДГС Хисар / Обект №: 2012Виж пълна информация
ДГС Хисар110215.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00549 ТП ДГС Хисар / Обект №: 2010Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0089025.10.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС - Хисар", включени в Обект № 4/2019 г.Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0088621.10.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС - Хисар", включени в Обект № 3/2019 г.Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0081018.09.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1931 и Обект № 1932Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00763-2128.08.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост от обект № 3Д2020, находяща се в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – ТП ДГС „Хисар“, ТП ДГС „Клисура“ и ТП ДЛС „Тракия“.Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0075226.08.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПроизводство на посадъчен материал в горски разсадник Кошовица за 2019/2020 г.Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0051810.06.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от Обект № 1930Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0051607.06.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1927С, 1928С, 1929СВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0046315.05.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества добита на временен склад дървесина от Обект № 1900-1Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0046215.05.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1919, 1925, 1926Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0035821.03.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1921Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0035721.03.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по утвърдена спецификация от Директора на ЮЦДП - гр. Смолян по размер и качество, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 1922, 1923, 1924, Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0013727.02.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурна дейност с предмет: "Обект № 2/2019 г. - "Хисар-Старосел" - отглеждане на горски култури и подпомагане на естественото възобновяване на територията на ДГС Хисар"Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0011922.02.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1917 С, 1918 С, 1920 СВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0011822.02.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обект № 1900Виж пълна информация
ДГС Хисар7430.01.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00136  ТП ДГС Хисар / Обект №: 1916Виж пълна информация
ДГС Хисар7330.01.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00135 ТП ДГС Хисар / Обект №: 1915Виж пълна информация