ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Широка лъкаТ00010-2401.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обект № 2406Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ00300-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампирана на отсечена дървесина от обект № 2406Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ00230-2321.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2313Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ00017-2302.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2306, 2307, 2308, 2309Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ00400-2221.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обект №2301, 2302, 2303.Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ00397-2221.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обект №2304 МТ, 2305 МТВиж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ00051-2217.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост, в териториалния обхват на ТП "ДГС Широка лъка"Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0065720.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обект № 2201Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0065620.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 2201Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0052505.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 2110сВиж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0047513.08.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 2109сВиж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0033320.04.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2108Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0010315.02.2021Сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 2105Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0005628.01.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейностиВиж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0119526.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 2105Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0119426.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 2107Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0119326.11.2020Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обект № 2105Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0119026.11.2020Сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 2106Виж пълна информация
ДГС Широка лъка106216.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01239 ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2104СВиж пълна информация
ДГС Широка лъка106116.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01238 ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2103Виж пълна информация