ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС БоровоТ00275-2313.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти №№ 2401, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2413, 2414, 2425, 2426Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ00242-2308.09.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обект №23118Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ00237-2331.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на дървесина/строителна дървесина за Обект № 1Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ00164-2331.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти №№ 2328, 2332, 2333, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2341, 2344, 2345Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ00163-2331.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти №№ 2330 МТ, 2331 МТВиж пълна информация
ДЛС БоровоТ00415-2222.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти №№ 2304, 2305, 2306, 2307, 2309, 2310, 2311, 2312Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ00348-2208.12.2022Директно сключване на договор по реда на чл. 27 от НУРВИДГТОбявление на количества повредена дървесина от природно бедствие (ветролом, ветровал), които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 от НУРВИДГТВиж пълна информация
ДЛС БоровоТ00303-2201.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс - сеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2309, 2310, 2311, 2312, 2314, 2316, 2317, 2318, 2319сВиж пълна информация
ДЛС БоровоТ00302-2201.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс - сеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2304 МТ, 2305 МТ, 2306 МТ, 2307 МТВиж пълна информация
ДЛС БоровоТ00290-2204.11.2022Директно сключване на договор по реда на чл. 27 от НУРВИДГТОбявление за количества повредена дървесина от природно бедствие (ветролом, ветровал), които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от НУРВИДГТ за обекти №№ 2250-С, 2251-С, 2252-С, 2253-С, 2254-С, 2255-С, 2256-С, 2258-С, 2259-СВиж пълна информация
ДЛС БоровоТ00262-2204.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно, Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина - Обект № 2136Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ00146-2211.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно, Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампираме на отсечена дървесина от обекти №№ 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2208, 2241Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ00129-2219.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно, Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти №№ 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ00038-2222.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти №2231, 2232, 2233, 2234, 2235Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ00039-2221.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти №2221, 2222, 2223, 2224, 2225Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ00706-2130.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти №№ 2203, 2207, 2208, 2209Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ00604-2106.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс - сеч, разкройване на асортименти съгласно, Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти №№ 2211, 2214, 2218, 2219, 2220Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ0060306.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2201Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ00592-2129.11.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №2202, 2203, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2217Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ0059129.11.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти №2202, 2203, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2217Виж пълна информация