ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АсеновградТ00070-2426.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2402-1Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00055-2408.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване на култури, отглеждане на култури и отглеждане на млади насаждения в Обект № 4 за 2024 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00051-2429.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за извоз и рампиране на временен склад, като елементи от добива на дървесина от обект № 2428Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00043-2422.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2402-1Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00022-2406.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2414Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00004-2423.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в обект "Залесяване" за 2024 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00003-2423.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в обект "Марица" за 2024 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00337-2309.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в обект "Леново" за 2024 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00336-2309.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в обект "Марица" за 2024 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00320-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2423Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00319-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2419Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00318-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2418Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00317-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2417Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00316-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2414Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00314-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2409Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00313-2321.12.2023Открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2407Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00312-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2406Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00271-2317.11.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2304-1Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00265-2303.11.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2327Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00264-2303.11.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2326Виж пълна информация