ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АсеновградТ00112-2328.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2315Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00111-2328.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2306Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00110-2328.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2305Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00057-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина за "Местни търговци" от обект № 2315 МТВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ00053-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2307Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00052-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2306Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00051-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2305Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00050-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 2304Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00425-2230.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване на култури, отглеждане на култури и предпазване на фиданките от дивечови повреди в иглолистни култури в Обект № 7 за 2022 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00424-2230.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТКастрене на тополови култури в Обект № 6 от 2022 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00380-2222.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2304 МТВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ00379-2222.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2303 МТВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ00375-2222.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2305 МТВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ00374-2222.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2306 МТВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ00368-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2312Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00367-2220.12.2022Открит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2309Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00365-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2307Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00363-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2301Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00360-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от Обект № 2313Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00382-2213.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2302Виж пълна информация