ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АсеновградТ0099713.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включени в Обект № 2103  Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0100313.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПодготовка на почвата, залесяване и отглеждане на култури в обект № 6 за 2020 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0100213.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включени в Обект № 2121Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ01001-2113.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включени в Обект № 2117Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0100013.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включени в Обект № 2110Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0099913.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включени в Обект № 2107Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0099813.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включени в Обект № 2106Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0095312.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2120Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0095212.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2119Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0095112.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2118Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0095012.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2116Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0094912.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2115Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0094812.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2101Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0084605.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2109Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0084505.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2105Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0084405.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2104Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0071424.09.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включени ва обект № 2031сВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0069004.09.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочистване на площи, подготовка на почвата, залесяване и отглеждане на култури в отдели 151х, 152д, 156ц, 156оВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0069104.09.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПроизводство на посадъчен материал - механизирани дейности в разсадник "Капсидата" на територията на ТП ДГС Асеновград - обект №5 за 2020 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0064307.08.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад от обект № 20102Виж пълна информация