ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АсеновградТ00691-2121.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект № 2218.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0069021.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2214Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0068921.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2202Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00688-2121.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2201Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0068721.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2209Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00666-2117.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2221Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00665-2117.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2213Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00664-2117.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2208Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0066317.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2204Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00623-2102.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2223Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0062202.12.2021Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 2220Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0062002.12.2021Добив на дървесина - Обект №2219Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0061902.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обект №2212Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0061302.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти № 2205Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00612-2102.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти № 2206Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0061102.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти № 2211Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0056329.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад от обект № 21111Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0056229.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад от обект № 21110Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0056129.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад от обект № 21109Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0055929.10.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочистване на площи, подготовка на почвата, залесяване и отглеждане на култури, включени в Обект № 7 за 2021 г.Виж пълна информация