ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АсеновградТ00374-2222.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2306 МТВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ00368-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2312Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00367-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2309Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00365-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2307Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00363-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2301Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00360-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от Обект № 2313Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00382-2213.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2302Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00277-2218.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПроизводство на посадъчен материал в разсадник "Капсидата" - Обект № 5/2022 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00255-2220.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПодготовка на почвата, залесяване, отглеждане на култури и предпазване на фиданките от дивечови повреди в иглолистни култури - обект № 4Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00254-2220.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2239Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00253-2220.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2240Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00189-2213.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2236Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00188-2213.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2235Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00187-2213.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2234Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00186-2213.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2233Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00185-2213.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2232Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00029-2204.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 22105Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00026-2204.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТ"Попълване на иглолистни култури, отглеждане на иглолистни култури, предпазване на фиданките от дивечови повреди и отглеждане на млади насаждения без материален добив", включени в обект № 3 за 2022 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0070930.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване на двегодишна тополова култура в подотдел 411-к, тригодишна тополова култура в подотдел 411-к, тригодишна ясенова култура в подотдел 405-ж, отглеждане на двегодишна тополова култура в подотдел 411-к, тригодишна тополова култура в подотдел 411-к, тригодишна ясенова култура в подотдел 405-ж, четиригодишна тополова култура в подотдел 405-в, петгодишна тополова култура в подотдел 382-и, отглеждане на млади насаждения в подотдел 411-е, включени в Обект № 1 за 2022 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0070423.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 22105Виж пълна информация