ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АсеновградТ00253-2220.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2240Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00189-2213.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2236Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00188-2213.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2235Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00187-2213.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2234Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00186-2213.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2233Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00185-2213.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2232Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00029-2204.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 22105Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00026-2204.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТ"Попълване на иглолистни култури, отглеждане на иглолистни култури, предпазване на фиданките от дивечови повреди и отглеждане на млади насаждения без материален добив", включени в обект № 3 за 2022 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0070930.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване на двегодишна тополова култура в подотдел 411-к, тригодишна тополова култура в подотдел 411-к, тригодишна ясенова култура в подотдел 405-ж, отглеждане на двегодишна тополова култура в подотдел 411-к, тригодишна тополова култура в подотдел 411-к, тригодишна ясенова култура в подотдел 405-ж, четиригодишна тополова култура в подотдел 405-в, петгодишна тополова култура в подотдел 382-и, отглеждане на млади насаждения в подотдел 411-е, включени в Обект № 1 за 2022 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0070423.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 22105Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0070323.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 22104Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0070223.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 22103Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00701-2123.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 22102Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0070023.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 22101Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00693-2121.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2228Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0069221.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2227Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00691-2121.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект № 2218.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0069021.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2214Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0068921.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2202Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00688-2121.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2201Виж пълна информация