ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АсеновградТ0070323.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 22104Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0070223.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 22103Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00701-2123.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 22102Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0070023.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 22101Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00693-2121.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2228Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0069221.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2227Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00691-2121.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект № 2218.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0069021.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2214Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0068921.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2202Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00688-2121.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2201Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00687-2121.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2209Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00666-2117.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2221Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00665-2117.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2213Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00664-2117.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2208Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0066317.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2204Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00623-2102.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2223Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0062202.12.2021Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 2220Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0062002.12.2021Добив на дървесина - Обект №2219Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0061902.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обект №2212Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0061302.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти № 2205Виж пълна информация