ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АсеновградТ0056329.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад от обект № 21111Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0056229.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад от обект № 21110Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0056129.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад от обект № 21109Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0055929.10.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочистване на площи, подготовка на почвата, залесяване и отглеждане на култури, включени в Обект № 7 за 2021 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0055722.10.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочистване на площи, подготовка на почвата, залесяване и отглеждане на иглолистни култури, включени в Обект № 6 за 2021 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0054008.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2138Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00538-2108.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включена в обект № 2137Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00537-2108.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включена в обект № 2136Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00536-2108.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включена в обект № 2132Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053505.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21111Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053405.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21110Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053305.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21109Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00532-2105.10.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2135Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00531-2105.10.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2134Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053005.10.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2133Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0052905.10.2021Производство на посадъчен материал - механизирани дейности в разсадник "Капсидата" - Обект №5Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0042330.06.2021Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №2131Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0042825.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21108Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0042725.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21107Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0042625.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21106Виж пълна информация