ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС ЖендаТ00386-2214.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти Съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обект № 2301МТ, 2302МТ, 2303МТ, 2304МТ, 2305МТ, 2306МТВиж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00274-2212.10.2022Възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 22-7Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00268-2207.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти Съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обект № 2236Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00219-2219.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2237, 2238, 2239Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00183-2208.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2230, 2231, 2232Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00161-2203.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00138-2227.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - Обект №22-1, 22-2, 22-3, 22-4Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ0066115.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обекти №№ 21-10, 21-11Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ0061530.11.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на Ловен дом "Болярци", Ловен дом "Паничково" и Ловен дом "Женда"Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ0055222.10.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 21-9Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ0052701.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обекти №2141, 2142, 2143, 2144Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ0051821.09.2021Продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1929-1, 1952-1.Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ0045820.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №2138, 2139, 2140Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ0045720.07.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина - Обекти №2135, 2136, 2137Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ0041118.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2131, 2133, 2134Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ0040818.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 2119, 2128, 2129, 2130, 2132Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ0033012.04.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обекти №№ 21-2, 21-3, 21-5, 21-6Виж пълна информация
ДЛС Женда23210.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01438 ТП ДЛС Женда/ Обект №: 2103Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ0016326.02.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обекти №№ 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5Виж пълна информация
ДЛС Женда129608.12.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01288 ТП ДЛС Женда / Обект №: 2117Виж пълна информация