ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС ЖендаТ00259-2331.10.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост, в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС Женда, включени в Обект № 23-5Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00258-2323.10.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на Ловен дом "Болярци", Ловен дом "Паничково" и Ловен дом "Женда" на територията на ТП "ДЛС Женда"Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00228-2318.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обект № 2332Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00227-2318.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2330МТ, 2331МТВиж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00214-2303.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от Обект № 2336Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00213-2303.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2333, 2334, 2235Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00138-2305.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2308, 2325, 2326, 2327Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00131-2321.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2316Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00130-2321.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2322, 2323, 2324Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00129-2321.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2318МТ, 2319МТ, 2320МТ, 2321МТВиж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00099-2313.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 23-3Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00084-2321.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти Съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2308, 2314Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00412-2222.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2316, 2317Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00394-2221.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти №2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2313, 2314, 2315.Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00386-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти Съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обект № 2301МТ, 2302МТ, 2303МТ, 2304МТ, 2305МТ, 2306МТВиж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00274-2212.10.2022Възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 22-7Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00268-2207.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти Съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обект № 2236Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00219-2219.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2237, 2238, 2239Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00183-2208.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2230, 2231, 2232Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00161-2203.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229Виж пълна информация