ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС ИзвораТ00201-2318.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 23220Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00133-2325.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 23217, 23318, 23319Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00088-2313.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 23204, 23312С, 22313Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00038-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 23204, 23312С, 23313Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00004-2325.01.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1-2023 г.Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00003-2324.01.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 23110Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00432-2211.01.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 23204, 23205, 23106, 23107, 23108, 23109, 23111, 23312с, 23313Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00355-2213.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 23204, 23205, 23106, 23107, 23108, 23109, 23110, 23111, 23312с, 23313Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00343-2208.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 22342Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00331-2207.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 23201 МТ, 23202 МТ, 23203 МТВиж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00301-2215.11.2022Директно сключване на договор по реда на чл. 27 от НУРВИДГТДобив на дървесина в обект № 22163с по чл. 27 от НУРВИДГТВиж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00297-2209.11.2022Директно сключване на договор по реда на чл. 27 от НУРВИДГТДобив на дървесина за обекти №№ 22164с, 22165с, 22166с, 22167с, 22168с, 22169с по реда на чл. 27 от НУРВИДГТВиж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00291-2204.11.2022Директно сключване на договор по реда на чл. 27 от НУРВИДГТДобив на дървесина за обекти №№ 22160с, 22161с, 22162с, 22163с - по реда на чл. 27, ал.1, т. 2 от НУРВИДГТВиж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00281-2201.11.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - обект №22342Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00261-2204.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, съгласно утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ ОБЕКТ № 22342Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00237-2212.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ Обекти №№ 22102, 22144, 22331Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00210-2211.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ Обекти №№ 22240, 22352, 22353, 22342, 22102, 22114, 22331, 22246Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00180-2205.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ Обекти №№ 222240, 22314, 22342, 22102, 22144, 22315, 22331, 22246Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00157-2226.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ Обекти №№ 22239, 22240, 22312, 22314, 22342, 22343, 22102, 22144, 22315, 22345, 22331, 22246Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00131-2226.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, съгласно утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП - приложение №1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ Обекти №№ 22239, 22240, 22241, 22312, 22313, 22314, 22342, 22343, 22102, 22144, 22315, 22345, 22331Виж пълна информация