ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС КормисошТ00223-2307.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността на добив на дървесина от Обект № 2320Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ00205-2324.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обект № 2323Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ00179-2320.06.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2316Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ00175-2315.06.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2320Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ00156-2325.05.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2316Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ00139-2310.05.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността на добив на дървесина от Обект № 2320Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ00122-2313.04.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2316Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ00033-2309.02.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността на добив на дървесина от Обект № 2314Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ00030-2306.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ00016-2330.01.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обекти №№ 2301 МТ, 2302 МТ, 2303 МТ, 2304 МТ, 2305 МТ, 2306 МТ, 2307 МТВиж пълна информация
ДЛС КормисошТ00404-2219.12.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността на добив на дървесина от Обект № 2314Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ00369-2215.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обекти №№ 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ00353-2209.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 2301 МТ, 2302 МТ, 2303 МТ, 2304 МТ, 2305 МТ, 2306 МТ, 2307 МТВиж пълна информация
ДЛС КормисошТ00215-2215.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обект № 2220Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ00214-2215.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обект № 2219Виж пълна информация
ДЛС Кормисош39510.05.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01509 ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2112Виж пълна информация
ДЛС Кормисош39410.05.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01508ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2101Виж пълна информация
ДЛС Кормисош32407.04.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01503 ТП ДЛС Кормисош/ Обект №: 2119Виж пълна информация
ДЛС Кормисош10816.02.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01390 ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2118Виж пълна информация
ДЛС Кормисош10716.02.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01389 ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2117Виж пълна информация