ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС ЧепиноТ0067417.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина, включени в обекти №№ 2135-5, 2135-6Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0063808.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад за обекти №№ 2209, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2218, 2219, 2220Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0063007.12.2021Открит конкурс за добив на дървесина в Обекти №№ 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0060706.12.2021Продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №2221, 2222, 2223Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0060103.12.2021Открит конкурс за възлагане услуга добив на дървесина - местни търговци за обекти №№ 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0055322.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обект № 2135-3Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0053908.10.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на склад за обект № 2141Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0052024.09.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина на склад зо обекти №№ 1954-4, 2037-4Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0051023.09.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - обект №2150-С.Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0052321.09.2021Договаряне по реда на НУРВИДГТДоговаряне по реда на чл.25, ал.3 за обект № 1991-1Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0047110.08.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина за обект № 1991-1Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0045923.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обекти №№ 2147-С, 2148-С, 2149-СВиж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0044406.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина на склад за обект № 2135-2Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0041622.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обекти №№ 2145 и 2146Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0039329.04.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина на склад за обекти №№ 2018-2, 2135-1Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0035021.04.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 2140Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0034921.04.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за предоставяне на услугата сеч и извоз на прогнозни количества дървесина на временен склад за обект № 2141Виж пълна информация
ДЛС Чепино21708.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01423 ТП ДЛС Чепино/ Обект №: 2137Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0021608.03.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обекти №№ 2143, 2144Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0021508.03.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад за обекти №№ 2133, 2134, 2136, 2138, 2139Виж пълна информация