ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС ЧепиноТ00048-2315.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина за обекти №№ 2215, 2227Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00040-2313.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на услугата добив на дървесина за обекти № № 2325 МТ, 2326 МТ, 2327 МТ, 2328 МТВиж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00039-2313.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина за обект № 2324Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00031-2331.01.2023Договаряне по реда на НУРВИДГТДоговаряне за обект № 2315Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00334-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00337-2213.12.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина за обект № 2323Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00325-2206.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2301МТ, 2302МТ, 2303МТ, 2304МТ, 2305МТ, 2306МТ, 2307МТВиж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00315-2202.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обект № 2212-1Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00276-2218.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2230-1, 2247-СВиж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00270-2211.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2201-1, 2226-1Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00252-2220.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2230-1, 2247-СВиж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00233-2205.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обект № 2105-1Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00222-2223.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на услугата добив на дървесина на временен склад за обект № 2203-1Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00213-2216.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2246-С, 2247-С, 2248-С, 2249-СВиж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00201-2202.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обект № 2229-1Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00198-2226.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2202-1, 2203-1Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00195-2219.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2218-1, 2210-1, 2211-1Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00173-2221.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обект № 2218Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00164-2210.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина за обекти №№ 2133-1, 2139-1Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00160-2203.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2217, 2219Виж пълна информация