ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС ЧепиноТ00198-2226.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2202-1, 2203-1Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00195-2219.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2218-1, 2210-1, 2211-1Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00173-2221.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обект № 2218Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00164-2210.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина за обекти №№ 2133-1, 2139-1Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00160-2203.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2217, 2219Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00118-2205.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обект № 2039Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00116-2201.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обект № 2228Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00086-2228.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обект № 2135-7Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00048-2223.02.2022Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обекти №№ 2240, 2241, 2242, 2243, 2244Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00049-2222.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0067417.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина, включени в обекти №№ 2135-5, 2135-6Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00638-2108.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад за обекти №№ 2209, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2218, 2219, 2220Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00630-2107.12.2021Открит конкурс за добив на дървесина в Обекти №№ 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00607-2106.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обекти №2221, 2222, 2223Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0060103.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услуга добив на дървесина - местни търговци за обекти №№ 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0055322.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обект № 2135-3Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0053908.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на склад за обект № 2141Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0052024.09.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина на склад зо обекти №№ 1954-4, 2037-4Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0051023.09.2021Продажба на стояща дървесина на корен - обект №2150-С.Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0052321.09.2021Договаряне по реда на НУРВИДГТДоговаряне по реда на чл.25, ал.3 за обект № 1991-1Виж пълна информация