ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС ЧепиноТ0026913.06.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина на складВиж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0026507.06.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина на временен склад в териториалния обхват на ТП ДЛС "Чепино"Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0026407.06.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина на склад за обекти №№ 1636-5, 1641-6, 1735-1 и 1744-1Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0026206.06.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ТП ДЛС "Чепино"Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0022111.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на услуга добив на дървесина на територията на ТП ДЛС "Чепино" за обекти № 1737 и 1739Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0020909.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесинаВиж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0015406.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на склад за обекти №№ 1728, 1729, 1730, 1731, 1733, 1736, 1737, 1738, 1739, 1741, 1743 и 1745Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0013803.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти № 1746-С, 1747-С, 1748-С, 1749-С, 1750-С, 1751-С, 1752-С, 1753-С, 1754-С, 1755-С, 1756-С - горски територии стопанисвани от ТП ДЛС "Чепино"Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0013028.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добива (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина включена в обекти с №№ 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 17Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0013328.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на склад за обекти №1631-5 и № 1641-4Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0002314.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина (57)Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0000707.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина (46)Виж пълна информация