ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС Широка полянаТ00133-2411.06.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за Обекти №№ 2425С, 2442Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00113-2408.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за Обект № 2425СВиж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00062-2419.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за Обект № 2430Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00324-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за Обект № 2408Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00169-2306.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за Обект № 2316Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00147-2325.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обекти №№ 2311С, 2312СВиж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00148-2304.05.2023Директно сключване на договор по реда на чл. 27 от НУРВИДГТОбявление за сключване на договор по чл. 27 от НУРВИДГТВиж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00059-2301.02.2023Директно сключване на договор по реда на чл. 27 от НУРВИДГТСключване на договори за добив по реда на чл. 27 то НУРВИДГТВиж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00426-2222.12.2022Директно сключване на договор по реда на чл. 27 от НУРВИДГТПредоставяне на услугата сеч и извоз, съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от НУРВИДГТ за обекти №№ 22100С, 22101С, 22102С, 2274С, 2291С, 2293С, 2297С, 2298С, 2299СВиж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00319-2225.11.2022Директно сключване на договор по реда на чл. 27 от НУРВИДГТОбявление за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 от НУРВИДГТВиж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00294-2203.11.2022Директно сключване на договор по реда на чл. 27 от НУРВИДГТСключване на договори за добив по реда на чл. 27 от НУРВИДГТВиж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00240-2209.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обекти №№ 2248С, 2249С, 2250С, 2251СВиж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00205-2208.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обекти №№ 2245С и 2247СВиж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00178-2223.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обект № 2229Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00170-2215.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обекти №№ 2231, 2243Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00163-2203.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обекти №№ 2234, 2241С, 2246СВиж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00156-2223.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обекти №№ 2223, 2243, 2225, 2226, 2228, 2230, 2231Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00133-2221.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обекти №№ 2223, 2224, 2225, 2226, 2228, 2229, 2230, 2231Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00115-2230.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обекти №№ 2223, 2224, 2225, 2226, 2228, 2229, 2230, 2231Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00065-2207.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обект №2223Виж пълна информация