ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
Централно управлениеТ01047-2116.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост от обект № 3Д2021, находяща се в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – ТП ДГС „Момчилград“ и ТП ДЛС „Женда“.Виж пълна информация
Централно управлениеТ01044-2116.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост от обект № 2Д2021, находяща се в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов“ и ТП ДЛС „Кормисош“.Виж пълна информация
Централно управлениеТ01041-2116.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на КОРЕН по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост от обект № 1Д2021, находяща се в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – ТП ДГС „Кирково“ и ТП ДГС „Крумовград“.Виж пълна информация
Централно управлениеТ01050-2116.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост от обект № 4Д2021, находяща се в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – ТП ДГС „Батак“ и ТП ДГС „Родопи“.Виж пълна информация
Централно управлениеТ00765-2129.08.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост от обект № 4Д2020, находяща се в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – ТП ДГС „Крумовград“ и ТП ДГС „Кирково“.Виж пълна информация
Централно управлениеТ00760-2128.08.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост от обект № 3Д2020, находяща се в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – ТП ДГС „Хисар“, ТП ДГС „Клисура“ и ТП ДЛС „Тракия“.Виж пълна информация
Централно управлениеТ00755-2127.08.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост от обект № 2Д2020, находяща се в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – ТП ДЛС „Женда“, ТП ДГС „Ардино“ и ТП ДГС „Момчилград“.Виж пълна информация
Централно управлениеТ00748-2126.08.2019Продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост от обект № 1Д2020, находяща се в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – ТП ДГС „Пазарджик“, ТП ДГС „Пещера“ и ТП ДГС „Панагюрище“.Виж пълна информация