ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0040207.05.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина - Обект №2028Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0037028.04.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №2011, 2013.Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0036928.04.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обекти №2012, 2014, 2016, 2027, 2041, 2042, 2043Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0023612.03.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2001, 2002, 2004, 2007, 2008, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039 и 2040Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0008613.02.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина за обекти №№ 2006, 2012, 2014, 2015, 2016, 2027, 2031, 2032Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0008713.02.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина от обекти №№ 2009, 2010Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0005324.01.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1-2020Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0003621.01.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина за обект № 2006Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0002617.01.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти с №№ 2009, 2010, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0002517.01.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за предоставяне на услугата сеч и извоз за обекти №№ 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0002417.01.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за предоставяне на услугата сеч и извоз за обекти №№ 2012, 2013, 2014, 2015, 1016, 2017, 2018, 2019, 2020Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0138109.12.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0138009.12.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за предоставяне на услугата сеч и извоз, съгласно чл. 38, ал.1, чл.10 ал.1 т.1, чл.12 т.1 и чл.2 т.2 от Наредбата за обекти №№ 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0136829.11.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за предоставяне на услугата сеч и извоз, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 12, т. 1 и чл. 2, т. 2 от Наредбата за обекти №№ 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0136929.11.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2012, 2013, 2014, 2015, 2016Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай Хайтов130027.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00692 ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2010Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай Хайтов129927.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00691 ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2009Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай Хайтов130527.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00697 ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2004Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай Хайтов130427.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00696 ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2003Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай Хайтов130327.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00695 ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2002Виж пълна информация