ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС БатакТ0049328.11.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 18-01, 18-02,Виж пълна информация
ДГС БатакТ0050428.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 1мф-18, 2мф-18, 3мф-18,  4мф-18, 5мф-18, 6мф-18, 7мф-18, 8мф-18, 9мф-18, 10мф-18, 11мф-18, 12мф-18, 13мф-18, 14мф-18, 15мф-18, 16мф-18 и 17мф-18Виж пълна информация
ДГС БатакТ0050328.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 18-18, 18-19, 18-20, 18-21, 18-22, 18-23, Бук-1 и Бук-2 в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС "Батак"Виж пълна информация
ДГС БатакТ0028227.06.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект с № 40 в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС "Батак"Виж пълна информация
ДГС БатакТ0023517.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 39Виж пълна информация
ДГС БатакТ0023417.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС "Батак" от КЛФ за 2017г.Виж пълна информация
ДГС БатакТ0010920.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС "Батак"Виж пълна информация
ДГС БатакТ0011120.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен складВиж пълна информация
ДГС БатакТ0010417.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС "Батак" от КЛФ за 2017г.Виж пълна информация
ДГС БатакТ0010317.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 18-мфВиж пълна информация
ДГС БатакТ0005807.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2017 година - "Ръчно бране и събиране на шишарки от стоящи дървета" и "формиране на короните и борба с нежелана растителност" в Обект № 1, "ограждане на възобновени участъци" в Обект № 2 и "отглеждане на млади насаВиж пълна информация