ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС БатакТ00631-2106.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 22-6, 22-7, 22-8, 22-9, 22-10, 22-11, 22-12, 22-13, 22-14, 22-15, 22-16, 22-17, 22-18, 22-19, 22-20, 22-21Виж пълна информация
ДГС БатакТ0058426.11.2021Сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 22-6, 22-7, 22-8, 22-9, 22-10, 22-11, 22-12, 22-13, 22-14, 22-15, 22-16, 22-17, 22-18, 22-19, 22-20 и 22-21Виж пълна информация
ДГС БатакТ0057123.11.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект №№ 22-1мф, 22-2мф, 22-3мф, 22-4мф, 22-5мфВиж пълна информация
ДГС БатакТ0050721.09.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на действително добити количества дървесина - Обекти №37-21, 38-21Виж пълна информация
ДГС БатакТ0046128.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от временен склад от обект № 36-21Виж пълна информация
ДГС БатакТ0045016.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от временен склад от обекти с №№ 34-21, 35-21Виж пълна информация
ДГС БатакТ0040615.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от обекти № 33-21Виж пълна информация
ДГС БатакТ0039812.05.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от временен склад от обект № 32-21Виж пълна информация
ДГС БатакТ0030131.03.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от временен склад от обект № 31-21Виж пълна информация
ДГС БатакТ00259-2116.03.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 21-15, 21-32Виж пълна информация
ДГС БатакТ0025416.03.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от временен склад от обект № 30-21Виж пълна информация
ДГС БатакТ0016026.02.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от временен склад от обект № 29-21Виж пълна информация
ДГС БатакТ0014324.02.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект №№ 21-15, 21-32Виж пълна информация
ДГС БатакТ00081-2103.02.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 21-15, 21-32, 2Виж пълна информация
ДГС БатакТ0002211.01.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от временен склад от обект № 28-21Виж пълна информация
ДГС БатакТ0000608.01.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 21-15Виж пълна информация
ДГС Батак105.01.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01345 ТП ДГС Батак / Обект №: Бук-3Виж пълна информация
ДГС БатакТ0130015.12.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 21-15, 21-20, 2Виж пълна информация
ДГС БатакТ0129104.12.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от временен склад от обект № 56-20Виж пълна информация
ДГС БатакТ0106517.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от временен склад от обект № 55-20Виж пълна информация