ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС БатакТ0000608.01.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 21-15Виж пълна информация
ДГС Батак105.01.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01345 ТП ДГС Батак / Обект №: Бук-3Виж пълна информация
ДГС БатакТ0130015.12.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 21-15, 21-20, 2Виж пълна информация
ДГС БатакТ0129104.12.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от временен склад от обект № 56-20Виж пълна информация
ДГС БатакТ0106517.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от временен склад от обект № 55-20Виж пълна информация
ДГС БатакТ01051-2116.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост от обект № 4Д2021, находяща се в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – ТП ДГС „Батак“ и ТП ДГС „Родопи“.Виж пълна информация
ДГС Батак100713.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01044 ТП ДГС Батак / Обект №: 4МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак100613.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01043 ТП ДГС Батак / Обект №: 3МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак100513.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01042 ТП ДГС Батак / Обект №: 2МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак100413.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01041 ТП ДГС Батак / Обект №: 1МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак101713.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01054 ТП ДГС Батак / Обект №: 14МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак101613.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01053 ТП ДГС Батак / Обект №: 13МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак101513.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01052 ТП ДГС Батак / Обект №: 12МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак101413.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01051 ТП ДГС Батак / Обект №: 11МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак101313.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01050 ТП ДГС Батак / Обект №: 10МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак101213.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01049 ТП ДГС Батак / Обект №: 9МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак101113.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01048 ТП ДГС Батак / Обект №: 8МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак101013.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01047 ТП ДГС Батак / Обект №: 7МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак100913.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01046 ТП ДГС Батак / Обект №: 6МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак100813.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01045 ТП ДГС Батак / Обект №: 5МФ-21Виж пълна информация