ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС БатакТ01051-2116.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост от обект № 4Д2021, находяща се в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – ТП ДГС „Батак“ и ТП ДГС „Родопи“.Виж пълна информация
ДГС Батак100713.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01044 ТП ДГС Батак / Обект №: 4МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак100613.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01043 ТП ДГС Батак / Обект №: 3МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак100513.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01042 ТП ДГС Батак / Обект №: 2МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак100413.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01041 ТП ДГС Батак / Обект №: 1МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак101713.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01054 ТП ДГС Батак / Обект №: 14МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак101613.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01053 ТП ДГС Батак / Обект №: 13МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак101513.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01052 ТП ДГС Батак / Обект №: 12МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак101413.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01051 ТП ДГС Батак / Обект №: 11МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак101313.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01050 ТП ДГС Батак / Обект №: 10МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак101213.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01049 ТП ДГС Батак / Обект №: 9МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак101113.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01048 ТП ДГС Батак / Обект №: 8МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак101013.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01047 ТП ДГС Батак / Обект №: 7МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак100913.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01046 ТП ДГС Батак / Обект №: 6МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак100813.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01045 ТП ДГС Батак / Обект №: 5МФ-21Виж пълна информация
ДГС Батак102713.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01063 ТП ДГС Батак / Обект №: 23-21Виж пълна информация
ДГС Батак102613.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01062 ТП ДГС Батак / Обект №: 22-21Виж пълна информация
ДГС Батак102513.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01061 ТП ДГС Батак / Обект №: 21-21Виж пълна информация
ДГС Батак102313.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01060 ТП ДГС Батак / Обект №: 20-21Виж пълна информация
ДГС Батак102213.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01059 ТП ДГС Батак / Обект №: 19-21Виж пълна информация