ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС БориноТ00075-2428.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина в обекти №№ 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419Виж пълна информация
ДГС БориноТ00008-2426.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти №№ 2401, 2402, 2403, 2404Виж пълна информация
ДГС БориноТ00304-2318.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2405, 2406Виж пълна информация
ДГС БориноТ00303-2318.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2401МТ, 2402МТ, 2403МТ, 2404МТВиж пълна информация
ДГС БориноТ00194-2304.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2322Виж пълна информация
ДГС БориноТ00114-2331.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2319. 2320. 2321Виж пълна информация
ДГС БориноТ00081-2316.02.2023Директно сключване на договор по реда на чл. 27 от НУРВИДГТДобив на пострадала дървесина по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от НУРВИДГТВиж пълна информация
ДГС БориноТ00021-2303.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315Виж пълна информация
ДГС БориноТ00393-2215.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от обект №2316.Виж пълна информация
ДГС БориноТ00336-2209.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315Виж пълна информация
ДГС БориноТ00313-2201.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2306МТ, 2307МТ, 2308МТ, 2309МТВиж пълна информация
ДГС БориноТ00293-2207.11.2022Директно сключване на договор по реда на чл. 27 от НУРВИДГТВъзлагане на добив на пострадала дървесина по реда на чл. 27Виж пълна информация
ДГС БориноТ00120-2206.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2224, 2225, 2226Виж пълна информация
ДГС БориноТ00110-2224.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2216, 2217, 2218Виж пълна информация
ДГС БориноТ00636-2113.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207Виж пълна информация
ДГС БориноТ00635-2113.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207Виж пълна информация
ДГС БориноТ00629-2110.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 2213, 2214, 2215Виж пълна информация
ДГС БориноТ00628-2310.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2213, 2214, 2215Виж пълна информация
ДГС БориноТ0048802.09.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на пакет - действително добити количества дървесина на склад от Обект № 2108-1Виж пълна информация
ДГС БориноТ0041922.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на пакет - действително добити количества дървесина на склад от Обект № 2106-1Виж пълна информация