ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ДоспатТ0054920.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на действително добити количества дървесина от условно обособен Обект № 2142-2Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0045626.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №№1908-1и 2142-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0029325.03.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обект № 2024-4Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0016226.02.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включена в обект/и с №№ 2123, 2124, 2140, 2141Виж пълна информация
ДГС Доспат15825.02.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01413 ТП ДГС Доспат/ Обект №: 2130-1Виж пълна информация
ДГС Доспат15725.02.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01412ТП ДГС Доспат/ Обект №: 2129-1Виж пълна информация
ДГС Доспат15625.02.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01411 ТП ДГС Доспат/ Обект №: 2128-1Виж пълна информация
ДГС Доспат15525.02.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01410 ТП ДГС Доспат/ Обект №: 2127-1Виж пълна информация
ДГС Доспат15425.02.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01409 ТП ДГС Доспат/ Обект №: 2126-1Виж пълна информация
ДГС Доспат15325.02.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01408 ТП ДГС Доспат/ Обект №: 2125-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0014123.02.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обект/и с №№ 2131-1, 2132-1, 2133-1, 2134-1, 2135-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0014023.02.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, съгласно спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП -Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0014223.02.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обекти №№ 2136-1, 2137-1, 2138-1, 2139-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0013519.02.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, съгласно спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП -Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0010616.02.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности за Обект № 1-2021 г.Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0008704.02.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обект № 2024-3Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0094311.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включена в обекти с №№ 2122, 2123 и 2124Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0094211.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включена в обекти с №№ 2120 и 2121, с ограничение за местни търговциВиж пълна информация
ДГС ДоспатТ0090709.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП - гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, вкВиж пълна информация
ДГС ДоспатТ0090609.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обекти №№ 2100-1, 2101-1, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2105-1, 2106-1, 2107-1, 2108-1, 2109-1, 2110-1, 2111-1Виж пълна информация