ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ДоспатТ00411-2220.12.2022Директно сключване на договор по реда на чл. 27 от НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2254с, 2256с, 2276с, 2277сВиж пълна информация
ДГС ДоспатТ00304-2209.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина, включена в обекти №№ 2240-2 и 2242Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ00318-2201.12.2022Директно сключване на договор по реда на чл. 27 от НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2256с, 2258с, 2271с, 2272сВиж пълна информация
ДГС ДоспатТ00289-2202.11.2022Директно сключване на договор по реда на чл. 27 от НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2253с, 2254с, 2255с, 2256с, 2257с, 2258с, 2259с, 2260с, 2261с, 2262с, 2263с, 2264с, 2265с, 2267с, 2268с, 2269с, 2270с, 2271с, 2272с по реда на чл. 27, ал. 1, т.2 от НаредбатаВиж пълна информация
ДГС ДоспатТ00218-2226.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, съгласно спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП - гр. Смолян териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП - гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект № 2218-2Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ00199-2228.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, съгласно спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП - гр. Смолян териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП - гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект № 2244Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ00148-2212.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават от Южноцентрално държавно предприятие - гр. Смолян териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2233, 2242, 2244, 2246Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ00093-2202.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1-2022 г.Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ00079-2228.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина, включена в Обекти №№ 2228, 2229, 2230, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ00077-2224.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина в Обект № 2241Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ00068-2224.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2231Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ00066-2223.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на добита дървесина на прогнозни количества с ограничение "Местни търговци" - Обекти №2230-1, 2232-1, 2237-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ00025-2204.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обект № 2205-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ00593-2108.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обекти № 2221, 2222, 2223, 2224Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ00588-2106.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина, включена в Обекти №№ 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ00575-2103.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти №2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ00581-2102.12.2021Продажба на добита дървесина на прогнозни количества - Обекти №2200-1, 2201-1, 2202-1, 2203-1, 2204-1, 2205-1, 2206-1, 2207-1, 2208-1, 2209-1, 2210-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0060201.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от обект № 2142-3Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0054920.10.2021Продажба на действително добити количества дървесина от условно обособен Обект № 2142-2Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0045626.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №№1908-1и 2142-1Виж пълна информация