ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Доспат44120.11.2018Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ00014 ТП ДГС Доспат / Обект №: 1910-1Виж пълна информация
ДГС Доспат44020.11.2018Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ00013 ТП ДГС Доспат / Обект №: 1909-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0035421.09.2018Договаряне по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включващи почвоподготовка в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Доспат", включени в Обект № 2/2018г.Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0032620.08.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включващи - почвоподготовка в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Доспат", включени в Обект № 2/2018г.Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0024113.06.2018Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на действително добити количества дървесина от Обект № 1822-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0023911.06.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно, спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян, утвърдената със Заповед № 5/03.01.2018г. на Директора на ЮЦДП,Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0020209.05.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, съгласно спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018г. на Директора на ЮЦДП -Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0012313.03.2018Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина по сортименти в обект/и № 1825-1, 1826-1, 1827-1, 1829-1, 1831-1 и 1832-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0011609.03.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно, спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП -Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0006916.02.2018Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад в Обект № 1Д-1, Обект № 2Д-1 и Обект № 3Д-1, попадащи в териториалния обхват на ТП "ДГС - Доспат"Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0006109.02.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно, спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП -Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0004601.02.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно, спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП-гр. Смолян, утвърдени със Заповед № 5/03.01.2018г. на Директора на ЮЦДП - грВиж пълна информация
ДГС ДоспатТ0003930.01.2018Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от условно обособени Обекти с № 1735-1, Обект № 1738-1 и Обект № 1741-1, попадащи в териториалния обхват на ТП "ДГС - Доспат"Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0002418.01.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности, включващи - залесяване, попълване, отглеждане, ограждане на горски култури и работа в генеративна семепроизводствена градина - Обект №1/2018 г.Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0058704.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в самостоятелно обособени обект/и с № 1822, 1823  и 1824 от териториалния обхват на дейност на ЮЦДП - гр. Смолян, ТП ДГС "Доспат"Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0053830.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от временен склад в обекти № 1814-1, 1816-1, 1817-1, 1818-1, 1820-1 и 1821-1 от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Доспат" - "ЮЦДП", гр. СмолянВиж пълна информация
ДГС ДоспатТ0053730.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от временен склад в обекти № 1801-1, 1802-1, 1803-1, 1804-1, 1805-1, 1806-1, 1807-1, 1808-1, 1809-1, 1810-1, 1811-1, 1815-1 и 1819-1 от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Доспат" - "ЮЦДП", гр. СмолянВиж пълна информация
ДГС ДоспатТ0049128.11.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект/и с № 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820 и 1821 от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС ДоВиж пълна информация
ДГС ДоспатТ0049228.11.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект/и с № 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810 и 1811 за местни търговци от териториалнияВиж пълна информация
ДГС ДоспатТ0039311.09.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от условно обособени Обекти с № 1742с, № 1743с и № 1744сВиж пълна информация