ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ДоспатТ0025230.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект № 1741Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0020705.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина по сортименти в обект/и № 1726-1 и1730-1, попадащи в териториалния обхват на ТП "ДГС - Доспат"Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0014903.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен за обекти № 1739 и 1740 от територията на ТП "ДГС - Доспат"Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0014803.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен за обекти № 1735, 1736, 1737 и 1738 от територията на ТП "ДГС - Доспат"Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0011020.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина по сортименти в обект/и № 1721-1, 1722-1, 1723-1, 1724-1, 1725-1, 1726-1, 1727-1, 1728-1, 1729-1, 1730-1, 1731-1, 1732-1, 1733-1 и 1734-1, попадащи в териториалния обхват нВиж пълна информация
ДГС ДоспатТ0009716.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обект/и с №№ 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733 и 1734Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0006809.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесинаВиж пълна информация
ДГС ДоспатТ0003217.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършването  на  лесокултурни дейности в обект №1 на територията на ТП  „ДГС- Доспат” Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0003017.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти № 1Д-1, 2Д-1 и 3Д-1 (45)Виж пълна информация