ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Доспат79803.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01005 ТП ДГС Доспат / Обект №: 2114-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0075519.10.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажбата на действително добити количества дървесина от Обект № 1925-4Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0072702.10.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на действително добити количества дървесина - Обект №1927-4.Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0068602.09.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на действително добити количества дървесина - Обект №2041с-1.Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0068502.09.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2052с.Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0058207.07.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обекти с №№ 1816-2, 1927-3, 2024-2Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0052916.06.2020Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, съгласно спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян от Обект № 2038Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0048002.06.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обекти №№ 1803-2, 1910-2, 1925-3, 1927-2, 2017-2, 2023-2Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0041511.05.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на действително добити количества дървесина от Обекти с №№ 2017-1, 2018-1, 2021-1, 2023-1 и 2024-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0041411.05.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, съгласно спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян от Обекти №№ 2031, 2037, 2038Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0023411.03.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1-2020 г.Виж пълна информация
ДГС Доспат22810.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00826 ТП ДГС Доспат / Обект №: 2038-1Виж пълна информация
ДГС Доспат22710.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00825 ТП ДГС Доспат / Обект №: 2037-1Виж пълна информация
ДГС Доспат22610.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00824 ТП ДГС Доспат / Обект №: 2036-1Виж пълна информация
ДГС Доспат22510.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00823ТП ДГС Доспат / Обект №: 2035-1Виж пълна информация
ДГС Доспат22410.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00822ТП ДГС Доспат / Обект №: 2034-1Виж пълна информация
ДГС Доспат22310.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00821 ТП ДГС Доспат / Обект №: 2033-1Виж пълна информация
ДГС Доспат22210.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00820ТП ДГС Доспат / Обект №: 2032-1Виж пълна информация
ДГС Доспат22110.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00819 ТП ДГС Доспат / Обект №: 2031-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0020505.03.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обекти №2047, 2048, 2049, 2050, 2051.Виж пълна информация