ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Доспат22410.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00822ТП ДГС Доспат / Обект №: 2034-1Виж пълна информация
ДГС Доспат22310.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00821 ТП ДГС Доспат / Обект №: 2033-1Виж пълна информация
ДГС Доспат22210.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00820ТП ДГС Доспат / Обект №: 2032-1Виж пълна информация
ДГС Доспат22110.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00819 ТП ДГС Доспат / Обект №: 2031-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0020505.03.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обекти №2047, 2048, 2049, 2050, 2051.Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0019002.03.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от Обекти №№ 2039с-1, 2040-1, 2041с-1, 2042-1, 2043-1, 2044-1, 2045-1, 2046-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0018128.02.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от Обекти с №№ 2028-1, 2029-1, 2030-1 с ограничение "Местни търговци"Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0016026.02.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включени в Обекти №№ 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039с, 2040, 2041с, 2042, 2043, 2044, 2045,Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0012919.02.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно, спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП -Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0000106.01.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно, спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП -Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0135729.11.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обект № 1925-2Виж пълна информация
ДГС Доспат111718.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00559 ТП ДГС Доспат / Обект №: 2018-1  Виж пълна информация
ДГС Доспат111618.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00558 ТП ДГС Доспат / Обект №: 2017-1Виж пълна информация
ДГС Доспат111518.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00557 ТП ДГС Доспат / Обект №: 2016-1Виж пълна информация
ДГС Доспат107315.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00522 ТП ДГС Доспат / Обект №: 2013-1Виж пълна информация
ДГС Доспат107215.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00521 ТП ДГС Доспат / Обект №: 2012-1Виж пълна информация
ДГС Доспат107515.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00524 ТП ДГС Доспат / Обект №: 2015-1Виж пълна информация
ДГС Доспат107415.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00523 ТП ДГС Доспат / Обект №: 2014-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0103214.11.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1024, 1025, 1026, 1027 с ограничение Местни търговци Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0095811.11.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане добив (сеч, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в обекти №№ 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019с, 2020, 2021, 2022с, 2023Виж пълна информация