ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Доспат107315.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00522 ТП ДГС Доспат / Обект №: 2013-1Виж пълна информация
ДГС Доспат107215.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00521 ТП ДГС Доспат / Обект №: 2012-1Виж пълна информация
ДГС Доспат107515.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00524 ТП ДГС Доспат / Обект №: 2015-1Виж пълна информация
ДГС Доспат107415.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00523 ТП ДГС Доспат / Обект №: 2014-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0103214.11.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1024, 1025, 1026, 1027 с ограничение Местни търговци Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0095811.11.2019Възлагане добив (сеч, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в обекти №№ 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019с, 2020, 2021, 2022с, 2023Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0095711.11.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от Обект № 2019с-1, 2020-1, 2021-1, 2022с-1, 2023-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0092907.11.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обект № 1825-6 и № 1943с-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0092807.11.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на добита дървесина на прогнозни количества, която ще бъде периодично добивана, съгласно спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/0Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0092707.11.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно, спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП -Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0086002.10.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обект № 1828-2Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0081519.09.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на действително добити количества дървесина от Обект № 1825-3Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0078605.09.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обект № 1925-1 и № 1944с-2Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0072816.08.2019Договаряне по реда на НУРВИДГТПродажба на действително добити количества дървесина от Обект № 1825-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0071112.08.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обект № 1944с-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0067329.07.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обект № 1808-1, 1825-2, 1832-1 и 1936-2Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0063515.07.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обект № 1825-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0059201.07.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1946с, 1947с, 1948с, 1949с, 1950с, 1951сВиж пълна информация
ДГС ДоспатТ0057027.06.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на действително добити количества дървесина от Обекти №№ 1808-1, 1832-1, 1836-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0052918.06.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, съгласно спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП -Виж пълна информация