ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Доспат28115.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00222 ТП ДГС Доспат / Обект №: 1934-1Виж пълна информация
ДГС Доспат28015.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00221 ТП ДГС Доспат / Обект №: 1933-1Виж пълна информация
ДГС Доспат25513.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00207 ТП ДГС Доспат / Обект №: 1932-1Виж пълна информация
ДГС Доспат25413.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00206 ТП ДГС Доспат / Обект №: 1931-1Виж пълна информация
ДГС Доспат25313.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00205 ТП ДГС Доспат / Обект №: 1930-1Виж пълна информация
ДГС Доспат25213.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00204 ТП ДГС Доспат / Обект №: 1929-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0024813.03.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина по сортименти в обект/и 1924-1, 1925-1, 1926-1, 1927-1, 1928-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0019608.03.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина по сортименти в обект/и № 1921-1, 1922-1 и 1923-1 с ограничение Местни търговциВиж пълна информация
ДГС Доспат19407.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ00183 ТП ДГС Доспат / Обект № 1938Виж пълна информация
ДГС Доспат19307.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ00182 ТП ДГС Доспат / Обект № 1937Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0018106.03.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно, спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян, извоз до временен склад, кубираВиж пълна информация
ДГС ДоспатТ0007601.02.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно, спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.20Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0003521.01.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТЗалесяване и отглеждане на горски култури, семесъбиране и отгледни грижи в генеративна семепроизводствена градина, включени в Обект № 1/2019г.Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0000103.01.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно, спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0067704.12.2018Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1917, 1918, 1919, 1920Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0063629.11.2018Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина в обекти №№ 1912-1, 1913-1, 1914-1, 1915-1, 1916-1, 1Д-5, 2Д-5, 3Д-5Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0063529.11.2018Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина в обекти № 1900-1, 1901-01, 1902-1, 1903-1, 1904-1, 1905-1, 1906-1, 1907-1 и 1908-1 /местни търговци/Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0051523.11.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортимнети съгласно, спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП-гр.Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП-гр.Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0051423.11.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортимнети съгласно, спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП-гр.Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП-гр.Виж пълна информация
ДГС Доспат44220.11.2018Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № EТ00015 ТП ДГС Доспат / Обект №: 1911-1Виж пълна информация