ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ЗлатоградТ00208-2328.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с №№ 2304, 2305, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00118-2304.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2303, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00042-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2302, 2307, 2308, 2309Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00019-2307.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване и отглеждане на горски култури в Обект № 2023-1Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00385-2216.12.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект №2310Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00322-2207.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект №2310Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00312-2207.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2307, 2308 и № 2309, от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Златоград“Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00314-2206.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2301МТ, 2302МТ, 2303МТ, 2304МТ, 2305МТ и № 2306МТВиж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00236-2208.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2241, 2242, и 2243Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00206-2205.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2228, 2230 и № 2234Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00167-2207.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00042-2228.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2225, 2226 и №2227Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00069-2225.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване на култури, отглеждане на култури и отглеждане на млади насаждения без материален добив, на територията на ТП „ДГС Златоград”, в ОБЕКТ № 2022-1Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ0055020.10.2021Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури на територията на ТП „ДГС Златоград”, в ОБЕКТ № 2021-2Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00478-2117.08.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от обекти с №№ 2112, 2134, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00477-2117.08.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с №№ 2147, 2148, 2149, 2150, 2151Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ0040515.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2133, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ0026017.03.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на добита дървесина на прогнозни количества от ДГТ в териториалният обхват на ТП „ДГС Златоград” за Обект с №2126-3Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00246-2112.03.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране, на дървесината, включена в Обекти с №2126, 2127, 2128 и №2129Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ0024512.03.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Златоград“ от обекти с № 2130, 2131, 2132, 2133 и № 2134Виж пълна информация