ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ЗлатоградТ00236-2208.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2241, 2242, и 2243Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00206-2205.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2228, 2230 и № 2234Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00167-2207.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00042-2228.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2225, 2226 и №2227Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00069-2225.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване на култури, отглеждане на култури и отглеждане на млади насаждения без материален добив, на територията на ТП „ДГС Златоград”, в ОБЕКТ № 2022-1Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ0055020.10.2021Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури на територията на ТП „ДГС Златоград”, в ОБЕКТ № 2021-2Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ0047817.08.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от обекти с №№ 2112, 2134, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ0047717.08.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с №№ 2147, 2148, 2149, 2150, 2151Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ0040515.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2133, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ0026017.03.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на добита дървесина на прогнозни количества от ДГТ в териториалният обхват на ТП „ДГС Златоград” за Обект с №2126-3Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ0024612.03.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране, на дървесината, включена в Обекти с №2126, 2127, 2128 и №2129Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ0024512.03.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Златоград“ от обекти с № 2130, 2131, 2132, 2133 и № 2134Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ0008403.02.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Златоград“ от обекти с № 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124 и 2125Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ0007701.02.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване на култури, отглеждане на култури и отглеждане на млади насаждения без материален добив, на територията на ТП „ДГС Златоград”, в ОБЕКТ № 2021-1Виж пълна информация
ДГС Златоград114819.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01179 ТП ДГС Златоград / Обект №: 2112Виж пълна информация
ДГС Златоград114719.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01178 ТП ДГС Златоград / Обект №: 2111Виж пълна информация
ДГС Златоград114619.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01177 ТП ДГС Златоград / Обект №: 2110Виж пълна информация
ДГС Златоград114519.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01176 ТП ДГС Златоград / Обект №: 2109Виж пълна информация
ДГС Златоград114419.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01175 ТП ДГС Златоград / Обект №: 2108Виж пълна информация
ДГС Златоград114319.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01174 ТП ДГС Златоград / Обект №: 2107Виж пълна информация