ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ЗлатоградТ00093-2419.04.2024Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект №2426, №2427, № 2428, № 2429 и №2430Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00061-2419.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочистване, почвоподготовка, залесяване, попълване, отглеждане на горски култури и отглеждане на млади насаждения без материален добив в Обект № 1-2024Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00053-2408.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2309, 2425Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00282-2314.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2415 и 2416Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00272-2328.11.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обект с № 2303 от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Златоград“Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00208-2328.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с №№ 2304, 2305, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00118-2304.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2303, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00042-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2302, 2307, 2308, 2309Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00019-2307.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване и отглеждане на горски култури в Обект № 2023-1Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00385-2216.12.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект №2310Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00322-2207.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект №2310Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00312-2207.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2307, 2308 и № 2309, от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Златоград“Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00314-2206.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2301МТ, 2302МТ, 2303МТ, 2304МТ, 2305МТ и № 2306МТВиж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00236-2208.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2241, 2242, и 2243Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00206-2205.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2228, 2230 и № 2234Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00167-2207.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00042-2228.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2225, 2226 и №2227Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00069-2225.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване на култури, отглеждане на култури и отглеждане на млади насаждения без материален добив, на територията на ТП „ДГС Златоград”, в ОБЕКТ № 2022-1Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ0055020.10.2021Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури на територията на ТП „ДГС Златоград”, в ОБЕКТ № 2021-2Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00478-2117.08.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от обекти с №№ 2112, 2134, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146Виж пълна информация