ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС КарловоТ0048016.08.2021Договаряне по реда на НУРВИДГТГрафик за добив на дървесина със собствени работнициВиж пълна информация
ДГС КарловоТ0032307.04.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2021 година, включващи  - механизирана и ръчна почвоподготовка и залесяване на култури – есен 2021г., попълване – есен 2021г., направа и ремонт на ограда, отглеждане на култури – ръчно и мехаВиж пълна информация
ДГС Карлово10212.02.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01383 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2155Виж пълна информация
ДГС Карлово10112.02.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01382 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2145Виж пълна информация
ДГС Карлово10012.02.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01381 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2144Виж пълна информация
ДГС Карлово9912.02.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01380 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2143Виж пълна информация
ДГС Карлово9812.02.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01379 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2142Виж пълна информация
ДГС КарловоТ0007501.02.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2021 година, включващи стопанисване - кастрене, подпомагане на естественото възобновяване, отгледни сечи в млади насаждения без материален добив и ограничаване негативното влияние на инвазивни видове в горски култуВиж пълна информация
ДГС Карлово6429.01.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01369 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2117Виж пълна информация
ДГС Карлово6329.01.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01368 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2116Виж пълна информация
ДГС Карлово6229.01.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01367 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2115Виж пълна информация
ДГС Карлово6129.01.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01366 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2114Виж пълна информация
ДГС Карлово6029.01.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01365 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2113Виж пълна информация
ДГС Карлово5929.01.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01364ТП ДГС Карлово / Обект №: 2101Виж пълна информация
ДГС Карлово6629.01.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01371 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2122Виж пълна информация
ДГС Карлово6529.01.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01370ТП ДГС Карлово / Обект №: 2119Виж пълна информация
ДГС КарловоТ0004626.01.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2021 година, включващи - механизирана и ръчна почвоподготовка и залесяване на култури - есен 2021 г., попълване - есен 2021 г., направа и ремонт на ограда, отглеждане на култури - ръчно и механизирано в Обект № 1Виж пълна информация
ДГС КарловоТ0128602.12.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в обекти №№ 2102, 2133, 2137, 2138, 2152Виж пълна информация
ДГС Карлово119826.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01113 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2141Виж пълна информация
ДГС Карлово119726.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01112 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2135Виж пълна информация