ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС КарловоТ00241-2213.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №2216, Обект №2256 и Обект №2299Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00230-2202.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обекти №2219 и №2252Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00181-2206.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №2234Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00172-2221.06.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект №2238Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00140-2203.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект № 2214Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00094-2208.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2022 година, включващи извършване на отгледни сечи в млади насаждения над 3 години без материален добив в Обект №4, горска територия - държавна собственост от териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово” на „ЮЦДП” ДП, гр.Смолян”Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00092-2208.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2022година, включващи - кастрене на тополови култури, подпомагане на естественото възобновяване, отгледни сечи в млади насаждения над 3 години без материален добив, и ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове в Обект №2Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00091-2207.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2022година, включващи - механизирана и ръчна почвоподготовка, и залесяване на култури – есен 2022г., попълване – есен 2022г., направа и ремонт на ограда, отглеждане на култури – ръчно и механизирано в Обект №1Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00085-2228.02.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2245Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00067-2225.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти № 2233, 2255Виж пълна информация
ДГС КарловоТ0069822.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №2201 от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Карлово” – „ЮЦДП”, гр. СмолянВиж пълна информация
ДГС КарловоТ0048016.08.2021Договаряне по реда на НУРВИДГТГрафик за добив на дървесина със собствени работнициВиж пълна информация
ДГС КарловоТ0032307.04.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2021 година, включващи  - механизирана и ръчна почвоподготовка и залесяване на култури – есен 2021г., попълване – есен 2021г., направа и ремонт на ограда, отглеждане на култури – ръчно и мехаВиж пълна информация
ДГС Карлово10212.02.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01383 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2155Виж пълна информация
ДГС Карлово10112.02.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01382 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2145Виж пълна информация
ДГС Карлово10012.02.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01381 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2144Виж пълна информация
ДГС Карлово9912.02.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01380 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2143Виж пълна информация
ДГС Карлово9812.02.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01379 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2142Виж пълна информация
ДГС КарловоТ0007501.02.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2021 година, включващи стопанисване - кастрене, подпомагане на естественото възобновяване, отгледни сечи в млади насаждения без материален добив и ограничаване негативното влияние на инвазивни видове в горски култуВиж пълна информация
ДГС Карлово6429.01.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01369 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2117Виж пълна информация