ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС КарловоТ00113-2331.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2314, 2316, 2342, 2352Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00061-2307.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2023 година, включващи стопанисване - кастрене в Обект № 6Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00060-2307.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2023 година, включващи попълване и отглеждане на култури – ръчно и механизирано в Обект №5Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00056-2316.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2301МТ, 2302МТ, 2305МТ, 2332МТ, 2342МТ, 2352МТВиж пълна информация
ДГС КарловоТ00055-2316.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №№ 2334, 2311Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00025-2303.02.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейности - добив и товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от Обект № 2312Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00330-2215.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №2334, Обект №2339, Обект №2340, Обект №2341, Обект №2353, Обект №2354, Обект №2343 и Обект №2335Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00349-2213.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №2336, Обект №2337, Обект №2338, Обект №2356, Обект №2357Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00340-2209.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2330МТ, 2333МТ, 2351МТВиж пълна информация
ДГС КарловоТ00320-2209.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2330МТ, 2333МТ, 2351МТВиж пълна информация
ДГС КарловоТ00286-2201.11.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №2297 и Обект №2298Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00241-2213.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №2216, Обект №2256 и Обект №2299Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00230-2202.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обекти №2219 и №2252Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00181-2206.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №2234Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00172-2221.06.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект №2238Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00140-2203.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект № 2214Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00094-2208.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2022 година, включващи извършване на отгледни сечи в млади насаждения над 3 години без материален добив в Обект №4, горска територия - държавна собственост от териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово” на „ЮЦДП” ДП, гр.Смолян”Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00092-2208.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2022година, включващи - кастрене на тополови култури, подпомагане на естественото възобновяване, отгледни сечи в млади насаждения над 3 години без материален добив, и ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове в Обект №2Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00091-2207.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2022година, включващи - механизирана и ръчна почвоподготовка, и залесяване на култури – есен 2022г., попълване – есен 2022г., направа и ремонт на ограда, отглеждане на култури – ръчно и механизирано в Обект №1Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00085-2228.02.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2245Виж пълна информация