ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС КарловоТ0001513.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2017 година  - механизирана почвоподготовка и залесяване на тополови култури, попълване и отглеждане на култури, стопанисване – отгледни сечи без материален добив и кастрене тополови култури в Обект №1,Виж пълна информация
ДГС КарловоТ0000808.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект с №1732 от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Карлово” – „ЮЦДП”, гр. СмолянВиж пълна информация
ДГС КарловоТ0000607.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване /механизирано и/или ръчно/ на дървесина от обектите за дърводобив в териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово”, ДГТ до дървопреработвателен цех, находящ се в с. Домлян, общ. КарловоВиж пълна информация