ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Карлово53116.06.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00942 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2015Виж пълна информация
ДГС Карлово42414.05.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00911 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2023Виж пълна информация
ДГС Карлово42314.05.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00910 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2015Виж пълна информация
ДГС КарловоТ0015125.02.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2037Виж пълна информация
ДГС КарловоТ0008412.02.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с №№ 2001 и 2003Виж пълна информация
ДГС КарловоТ0008312.02.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2004Виж пълна информация
ДГС КарловоТ0005124.01.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2020 година - стопанисване - кастрене, отгледни сечи в млади насаждения без материален добив в горски култури в Обект № 2Виж пълна информация
ДГС КарловоТ0004222.01.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 2009, 2010, 2011, 2033, 2034, 2042, 2051Виж пълна информация
ДГС КарловоТ0002717.01.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2020 година - механизирано почистване на сечища, механизирана почвоподготовка и залесяване на тополови култури - 2020 г., ограждане на горски култури - ремонт на ограда, попълване - пролет 2020 г., попълване - есенВиж пълна информация
ДГС КарловоТ0124725.11.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 2012, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2038, 2040, 2043, 2045, 2054, 2055Виж пълна информация
ДГС КарловоТ0121022.11.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с №№ 2033, 2034, 2035, 2036, 2039, 2056, 2057Виж пълна информация
ДГС Карлово120521.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00622 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2053Виж пълна информация
ДГС Карлово117820.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00606 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2052Виж пълна информация
ДГС Карлово117720.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00605 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2051Виж пълна информация
ДГС Карлово117620.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00604 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2042Виж пълна информация
ДГС Карлово117520.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00603 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2041Виж пълна информация
ДГС Карлово104414.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00506 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2031Виж пълна информация
ДГС Карлово104314.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00505 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2011Виж пълна информация
ДГС Карлово104814.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00510 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2044Виж пълна информация
ДГС Карлово104714.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00509ТП ДГС Карлово / Обект №: 2017Виж пълна информация