ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС КирковоТ00271-2213.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2221, №2222 и №2223Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00128-2214.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2218, 2219, 2220Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00117-2205.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на иглолистна дървесина, за нуждите на ТП ДГС КирковоВиж пълна информация
ДГС КирковоТ0064813.12.2021Продажба на добита дървесина на прогнозни количества от Обект № 2127-1Виж пълна информация
ДГС КирковоТ0064713.12.2021Продажба на добита дървесина на действителни количества от обект № 2033-12Виж пълна информация
ДГС КирковоТ0056429.10.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на иглолистна дървесина, за нуждите на ТП „ДГС Кирково”Виж пълна информация
ДГС КирковоТ0049308.09.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2123 и №2124 от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС КирковоВиж пълна информация
ДГС КирковоТ0049208.09.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от държавни горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС „Кирково”, за обекти № 2112, 2113, 2114, 2125 и №2126Виж пълна информация
ДГС КирковоТ0035422.04.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обект с № 2122 от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Кирково“Виж пълна информация
ДГС КирковоТ0035322.04.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от държавни  горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС „Кирково”, за обекти № 2112, 2113, 2114, 2115, 2116 и №2118Виж пълна информация
ДГС КирковоТ0028518.03.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПревоз на тополови фиданки за нуждите на ТП "ДГС Кирково"Виж пълна информация
ДГС КирковоТ0017504.03.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обект с № 2122Виж пълна информация
ДГС КирковоТ0017404.03.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от държавни  горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС „Кирково”, за обекти № 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120 и №2121Виж пълна информация
ДГС КирковоТ0010516.02.2021Продажба на стояща дървесина на корен от държавни  горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС „Кирково”, за обекти № 2106, 2107 и №2111Виж пълна информация
ДГС КирковоТ0104216.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на КОРЕН по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост от обект № 1Д2021, находяща се в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – ТП ДГС „Кирково“ и ТП ДГС „Крумовград“.Виж пълна информация
ДГС Кирково93710.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01139 ТП ДГС Кирково / Обект №: 2107Виж пълна информация
ДГС Кирково93610.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01138 ТП ДГС Кирково / Обект №: 2106Виж пълна информация
ДГС Кирково93510.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01137 ТП ДГС Кирково / Обект №: 2105Виж пълна информация
ДГС Кирково93410.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01136 ТП ДГС Кирково / Обект №: 2104Виж пълна информация
ДГС Кирково93310.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01135 ТП ДГС Кирково / Обект №: 2103Виж пълна информация