ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС ЖендаТ00049-2423.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в обекти №№ 24-01, 24-02Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00047-2423.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти № 2416 и 2417.Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00044-2423.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2410, 2411Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00037-2423.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти №№ 2401, 2407, 2409сВиж пълна информация
ДГС ХисарТ00048-2422.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2/2024Виж пълна информация
ДГС БатакТ00045-2422.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 24-26, 24-27, 24-28, 24-29, 24-30, 24-31Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00043-2422.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2402-1Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00036-2422.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 24313, 242314, 24301, 24202, 24203Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ00039-2421.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2420Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00046-2420.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 3/2024Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00042-2420.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване и отглеждане на тополови култури в Обект № 3 /2024 г./Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00041-2420.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване и отглеждане на тополови култури в Обект № 2 /2024 г./Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00040-2420.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1/2024 г.Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00035-2420.02.2024Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс от дейността - добив на дървесина за обект № 2425Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00034-2419.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив - Обект № 2419Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00033-2419.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив - Обект № 2418Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00032-2419.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив - Обект № 2417Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00031-2419.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив - Обект № 2416Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00030-2419.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив - Обект № 2415Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ00028-2409.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2402, 2414Виж пълна информация