ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ХисарТ00017-2401.02.2024Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2414, 2415, 2417Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ00010-2401.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обект № 2406Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00016-2430.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2407, 2422Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00015-2430.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина от Обект № 2401Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00014-2430.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 2412, 2413Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00013-2430.01.2024Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2415, 2425Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00012-2430.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1/2024 г. - "Попълване и отглеждане на горски култури"Виж пълна информация
ДГС БориноТ00008-2426.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти №№ 2401, 2402, 2403, 2404Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00009-2425.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности с предмет на дейност: "Кастрене на тополови култури на територията на ДГС Първомай" в Обект № 1 /2024 г./Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00005-2425.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТ"Попълване, първо и второ отглеждане на култури на територията на ТП ДГС "Алабак" за Обект № 1"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00004-2423.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в обект "Залесяване" за 2024 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00003-2423.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в обект "Марица" за 2024 г.Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00002-2423.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1-2024 г.Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00001-2423.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2024 г. включващи почвоподготовка, залесяване и попълване в Обект № 1Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00335-2316.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2404Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00333-2310.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДЛС-Извора", включени в Обект № 1-2024 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00337-2309.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в обект "Леново" за 2024 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00336-2309.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в обект "Марица" за 2024 г.Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00334-2309.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обекти №№ 2404, 2408Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00332-2309.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 234301МТ, 24202МТ, 24203МТ, 24204МТВиж пълна информация