ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС ИзвораТ00201-2318.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 23220Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00202-2313.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - обект №2306Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00195-2310.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2318Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00200-2307.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в Обекти №№ 2308, 2309Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00199-2305.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2321Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00198-2305.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обект № 2322Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00197-2304.07.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2321-28Виж пълна информация
ДГС БориноТ00194-2304.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2322Виж пълна информация
ДГС СелищеТ00187-2304.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2324, 2325, 2327, 2328, 2329, 2330, 2335, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00193-2303.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обект № 2326Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00192-2330.06.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2341Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00186-2328.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2312Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00185-2328.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2314Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00184-2328.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2313Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00183-2328.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2311Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00190-2327.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 2323Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00182-2327.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от обект № 2321Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00191-2326.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в Обект № 2330 МТВиж пълна информация
ДГС МомчилградТ00181-2322.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в обект № 2311МТВиж пълна информация
ДГС ТриградТ00180-2322.06.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина - Обект № 2315.Виж пълна информация