ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АсеновградТ00003-2423.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в обект "Марица" за 2024 г.Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00002-2423.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1-2024 г.Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00001-2423.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2024 г. включващи почвоподготовка, залесяване и попълване в Обект № 1Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00335-2316.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2404Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00333-2310.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДЛС-Извора", включени в Обект № 1-2024 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00337-2309.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в обект "Леново" за 2024 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00336-2309.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в обект "Марица" за 2024 г.Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00334-2309.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обекти №№ 2404, 2408Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00332-2309.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 234301МТ, 24202МТ, 24203МТ, 24204МТВиж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00331-2305.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 24105, 24106, 24107, 24108, 24109, 24210, 24211, 24312, 24313, 24314Виж пълна информация
ДГС БатакТ00330-2305.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ00325-2329.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2407, 2413Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00321-2329.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти с №№ 2414-МТ, 2415-МТ, 2416-МТВиж пълна информация
ДЛС ТракияТ00322-2328.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2402МФ, 2414МФВиж пълна информация
ДГС СлавейноТ00329-2322.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00306-2322.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2403Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00305-2322.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти №№ 2401МТ, 2404МТ, 2405МТ, 2406МТВиж пълна информация
ДГС ХисарТ00302-2322.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в Обект № 2413Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00294-2322.12.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2414, 2415, 2416, 2417Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00328-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2419Виж пълна информация