ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС СмолянТ00327-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2418Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00326-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2417Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00324-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за Обект № 2408Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00320-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2423Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00319-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2419Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00318-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2418Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00317-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2417Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00316-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2414Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00315-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2407, 2422Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00314-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2409Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00313-2321.12.2023Открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2407Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00312-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2406Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ00300-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампирана на отсечена дървесина от обект № 2406Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00323-2320.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2401 МТ, 2402, 2403 МТВиж пълна информация
ДГС КрумовградТ00311-2320.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти с №№ 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413Виж пълна информация
ДГС СелищеТ00308-2320.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина, включена в обекти с №№ 2401, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00310-2319.12.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от Обект № 2416Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00309-2319.12.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от Обект № 2415Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00307-2319.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в обекти №№ 2024-1, 2024-2, 2024-3Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00297-2319.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2401, 2434, 2436, 2455, 2456, 2457Виж пълна информация