ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС КлисураТ00049-2315.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2301, 2304, 2309Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00048-2315.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина за обекти №№ 2215, 2227Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00057-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина за "Местни търговци" от обект № 2315 МТВиж пълна информация
ДГС КрумовградТ00054-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти с №№ 2313-МТ, 2314-МТВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ00053-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2307Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00052-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2306Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00051-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2305Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00050-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 2304Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00045-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00042-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2302, 2307, 2308, 2309Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00038-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 23204, 23312С, 23313Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00036-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в Обекти №№ 2306 МТ, 2317 МТВиж пълна информация
ДГС АлабакТ00035-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОбект № 2 - "Залесяване, попълване, първо и второ отглеждане на култури, отглеждане на млади насаждения без материален добив"Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00058-2313.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване и отглеждане на култури - Обект №6Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00040-2313.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на услугата добив на дървесина за обекти № № 2325 МТ, 2326 МТ, 2327 МТ, 2328 МТВиж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00039-2313.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина за обект № 2324Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00044-2310.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина от временен склад от обекти с №№ 2302, 2307, 2310, 2315, 2319Виж пълна информация
ДГС БатакТ00041-2310.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2303, 2304, 2307, 2308, 2309Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ00033-2309.02.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността на добив на дървесина от Обект № 2314Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00032-2307.02.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2314Виж пълна информация