ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00116-2410.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина от Обект № 2414Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00115-2410.05.2024Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2436, 2437, 2438, 2442, 2443, 2445Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ00114-2410.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПълна механизирана обработка на площи за залесяване със специализирана горска техника чрез смилане на пънна дървесина с диаметър до 40 см и друга остатъчна биомаса в едно с обработка на почвата с дълбочина 25 смВиж пълна информация
ДГС АрдиноТ00105-2410.05.2024Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти с №№ 2416, 2417Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00112-2409.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСтопанисване – подпомагане на естественото възобновяване чрез извършване на лесокултурни дейности през 2024 година, включващи отглеждане на подраст – изсичане на храсти, малини издънки и други отгледни сечи без материален добив в Обект № 6Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00109-2409.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДейности в семепроизводствени градини - обект №5Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ00108-2409.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности с предмет: "Механизирано почистване на площи от издънки и храсти с мулчер, механизирана почвоподготовка чрез изораване и дисковане на площта в подотдели: 106/6, 208/5, 208/13, 224/3, 265/11, 711/3Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00113-2408.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за Обект № 2425СВиж пълна информация
ДГС КарловоТ00111-2408.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСтопанисване - подпомагане на естественото възобновяване чрез извършване на лесокултурни дейности през 2024 г., включващи изсичане на подлес и отгледни сечи без материален добив в Обект № 3Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00110-2408.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2024 г., включващи кастрене на тополови култури в Обект № 4Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00107-2408.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на добива на дървесина за "Местни търговци" от обект № 2417МТВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ00106-2408.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на добива на дървесина за "Местни търговци" от обект № 2416МТВиж пълна информация
ДГС СмолянТ00103-2402.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на ЛКД в Обект № 1-2024 г.Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00102-2402.05.2024Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2431Виж пълна информация
ДГС БатакТ00101-2430.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в обект № 1-2024 г.Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00100-2430.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от обекти №№ 2402, 2411, 2414Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ00099-2426.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен, включени в обект № 2407-3, 2410-3Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00098-2426.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности: "Поливане на тополови култури" в Обект № 4/2024 г./Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00097-2425.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2420-1, 2422-1, 2423Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00095-2424.04.2024Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект № 2423Виж пълна информация