ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС ЖендаТ00138-2305.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2308, 2325, 2326, 2327Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00148-2304.05.2023Директно сключване на договор по реда на чл. 27 от НУРВИДГТОбявление за сключване на договор по чл. 27 от НУРВИДГТВиж пълна информация
ДГС РакитовоТ00137-2303.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти №2321, 2328Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00136-2303.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обект №2209-1Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00135-2328.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - обект №2320Виж пълна информация
ДГС БатакТ00128-2328.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 23-11, 23-13Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00134-2326.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от обекти № 2318, 2319.Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00133-2325.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 23217, 23318, 23319Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00127-2324.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на дейности, свързани с товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина (дърва за огрев) за нуждите на ТП ДГС ТриградВиж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00131-2321.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2316Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00130-2321.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2322, 2323, 2324Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00129-2321.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2318МТ, 2319МТ, 2320МТ, 2321МТВиж пълна информация
ДГС АлабакТ00126-2320.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в самостоятелно обособени обекти №№ 2348, 2356, 2359, 2360, 2361Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00125-2319.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на дървесина, за нуждите на ТП ДГС Алабак.Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ00124-2313.04.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2302Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ00122-2313.04.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2316Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00121-2311.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 2326Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00120-2311.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс от дейността - добив на дървесина за обекти №№ 2343, 2344Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00119-2307.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти №№ 2362, 2363Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00116-2305.04.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2314, 2315, 2316Виж пълна информация