ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ТриградТ00096-2423.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - обекти №2414, 2415, 2416.Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00089-2422.04.2024Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обекти с №2415 и №2416Виж пълна информация
ДГС БатакТ00094-2419.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 24-32, 24-33, 24-34, 24-35, 24-36, 24-37, 24-38, 24-39Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00093-2419.04.2024Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект №2426, №2427, № 2428, № 2429 и №2430Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00092-2418.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в обект № 2449МТВиж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00091-2418.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в обекти №№ 2439, 2442, 2443, 2444, 2445Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ00090-2416.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2422Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00088-2416.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина от Обект № 2414Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00087-2416.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00086-2412.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на иглолистна и широколистна дървесинаВиж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ00084-2410.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина, включващ обекти №№ 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00085-2409.04.2024Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от Обект № 2411Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00082-2408.04.2024Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект № 2417Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00083-2405.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2405Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00079-2404.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти №№ 2410, 2411, 2412, 2413Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ00080-2403.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти №№ 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460Виж пълна информация
ДГС БатакТ00081-2402.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Батак, включени в Обект № 1-2024 г.Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ00076-2428.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2414Виж пълна информация
ДГС БориноТ00075-2428.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина в обекти №№ 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00072-2428.03.2024Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина за обекти №№ 2419, 2420, 2421Виж пълна информация