ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС ЧепиноТ00296-2312.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в обекти №№ 2408, 2409, 2410Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00295-2312.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в обекти №№ 2401МТ, 2402МТ, 2403МТ, 2404МТ, 2405МТ, 2406МТ, 2407МТВиж пълна информация
ДГС ПещераТ00291-2312.12.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейност - добив на дървесина за обекти №№ 2406, 2407, 2408Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00289-2312.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за предоставяне на услугата сеч, извоз и рампиране на прогнозни количества дървесина на временен склад за обекти №№ 2401, 2402, 2403, 2404, 2405Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00287-2312.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00286-2312.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2401 МТ, 2402 МТ, 2403 МТ, 2404 МТВиж пълна информация
ДГС СмилянТ00279-2312.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 2404, 2408, 2410, 2412, 2413Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00292-2311.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обекти №№ 2401 МТ, 2402 МТ, 2403 МТВиж пълна информация
ДГС АлабакТ00283-2311.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в самостоятелно обособени обекти: 2405, 2409, 2411, 2413, 2419, 2422, 2423, 2426, 2429, 2430, 2431Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ00290-2308.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс с предмет: "Обект № 6/2023 с предвидени дейности: "Почвоподготовка", "Залесяване""Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00284-2308.12.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти с №№ 2401, 2402, 2403, 2404Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00277-2308.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в самостоятелно обособени обекти: 2401мт, 2403мт, 2404мт, 2406мт, 2407мт, 2408мт, 2416мт, 2417мт, 2421мт, 2427мт, 2428мтВиж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00278-2307.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина по реда на Наредбата от Обект № 2401МТВиж пълна информация
ДГС БатакТ00274-2304.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00273-2304.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект №№ 2401; 2402; 2403; 2404; 2405; 2406; 2407; 2408; 2409; 2410; 2411; 2412; 2413; 2414; 2415; 2416; 2417; 2418; 2419; 2420; 2421; 2422; 2423; 2424; 2425Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00272-2328.11.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обект с № 2303 от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Златоград“Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00271-2317.11.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2304-1Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00268-2313.11.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Триград", включена в обект № 2314-1Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00269-2310.11.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от Обект № 2330Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00267-2306.11.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 2328-1Виж пълна информация