ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПещераТ00184-2213.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на сеч, разкройване на асортименти съгласно спецификация, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесинаВиж пълна информация
ДГС АлабакТ00193-2212.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на дървесина от Обекти №№ 16, 17, 18, 19Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00183-2208.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2230, 2231, 2232Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00182-2206.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от Обекти № 2217 и 2218Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00181-2206.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №2234Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00179-2206.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - обект 2214.Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00180-2205.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ Обекти №№ 222240, 22314, 22342, 22102, 22144, 22315, 22331, 22246Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00178-2223.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обект № 2229Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00174-2223.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обект № 2221Виж пълна информация
ДГС БатакТ00171-2222.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 22-33, 22-34, 22-35, 22-36, 22-37Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00176-2221.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2216, 2226, 2230Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ00175-2221.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2230, 2231, 2232, 2233Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00173-2221.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обект № 2218Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00172-2221.06.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект №2238Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00170-2215.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обекти №№ 2231, 2243Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00169-2214.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2223Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00164-2210.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина за обекти №№ 2133-1, 2139-1Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00165-2209.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2219Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00166-2208.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина за обект № 2230Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00167-2207.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233Виж пълна информация