ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС КормисошТ0013903.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1707Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0013803.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти № 1746-С, 1747-С, 1748-С, 1749-С, 1750-С, 1751-С, 1752-С, 1753-С, 1754-С, 1755-С, 1756-С - горски територии стопанисвани от ТП ДЛС "Чепино"Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0014903.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен за обекти № 1739 и 1740 от територията на ТП "ДГС - Доспат"Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0014803.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен за обекти № 1735, 1736, 1737 и 1738 от територията на ТП "ДГС - Доспат"Виж пълна информация
ДГС СелищеТ0014703.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от склад, включена в обекти № 12-1, № 12-2 и № 12-3Виж пълна информация
ДГС СелищеТ0013731.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от склад в обекти №11-1, 11-2, 11-3, 11-4, 11-5.Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0013630.03.2017Договаряне по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с №№ 17034, 17036Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0013529.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочистване на площи от растителност и растителни отпадъци с верижен трактор за Обект № 6Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0013228.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от територията на ТП "ДЛС - Извора" за обекти с №№ 17224, 17236Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ0013128.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти с №№ 1719 и 1720Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0013028.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добива (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина включена в обекти с №№ 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 17Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0013428.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от територията на ТП "ДЛС - Извора" за обекти с №№ 17237, 17238Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0013328.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на склад за обекти №1631-5 и № 1641-4Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0012627.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1705Виж пълна информация
ДГС СмилянТ0012927.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обекти №№ 1717, 1718 и 1719Виж пълна информация
ДГС СмилянТ0012827.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 1717, 1718 и 1719Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ0012727.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности на територията на ТП ДЛС "Борово" в Обект № 2Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0012524.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с ограничението - местни търговци, за обекти с №№ 1716 и 1717Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0012424.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина, с ограничението - местни търговци, за обект № 1719Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0012324.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти с №№ 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1718 и 1720Виж пълна информация