ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АсеновградТ0044217.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина за местни търговци от обект № 1745Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0044117.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина за местни търговци от обект № 1744Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0044017.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина на временен склад Виж пълна информация
ДГС КлисураТ0043917.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1777Виж пълна информация
ДГС КлисураТ0043716.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обекти № 1775 "С", № 1776 "С"Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0043616.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 17089Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0043511.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1782С, 1783С, 1784С, 1785С.Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0043411.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТРъчно почистване на площи - 12 дка и ръчна почвоподготовка - 24 дка за компесационно залесяване - обект №12.Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ0043310.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на действително добити количества дървесина - Обект №1737.Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0043210.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обект №17125.Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0043109.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №17110-5с, 17243-1с, 17334-3.Виж пълна информация
ДГС СелищеТ0043006.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от склад в обекти: №21-1, №21-2, №21-3, №21-4, №21-5, №21-6Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0042906.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 1739, 1756, 1786Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ0042806.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, подвоз, разтоварване и транспортиране на дърва за огрев за нуждите на ТП "ДЛС-Тракия"Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0042706.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в Обект № 1713Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0042604.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополова култура в Обект № 5 "Новаково"Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ0042504.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от Обект № 1733с на територията на ТП "ДГС-Михалково" Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ0042404.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ от Обект № 1726 и Обект № 1733сВиж пълна информация
ДГС АлабакТ0042303.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №16015.Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0042203.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Ардино, включени в обект №2-2017.Виж пълна информация