ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС БатакТ0049328.11.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 18-01, 18-02,Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0049228.11.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект/и с № 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810 и 1811 за местни търговци от териториалнияВиж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0050728.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с ограничението - местни търговци, за обекти с №№ 1803, 1804, 1805, 1806 и 1807Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0050628.11.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти с №№ 1801, 1802 и 1808Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0050528.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина за обекти с №№ 1801, 1802 и 1808Виж пълна информация
ДГС БатакТ0050428.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 1мф-18, 2мф-18, 3мф-18,  4мф-18, 5мф-18, 6мф-18, 7мф-18, 8мф-18, 9мф-18, 10мф-18, 11мф-18, 12мф-18, 13мф-18, 14мф-18, 15мф-18, 16мф-18 и 17мф-18Виж пълна информация
ДГС БатакТ0050328.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 18-18, 18-19, 18-20, 18-21, 18-22, 18-23, Бук-1 и Бук-2 в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС "Батак"Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0050228.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС-Триград", включена в обекти № 1804, № 1805 и № 1806Виж пълна информация
ДГС КирковоТ0048623.11.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев за нуждите на ТП „ДГС Кирково” от Обект №1724Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ0048522.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти: 1802 П; 1804 П; 1806 П; 1807 П; 1809 П; 1810 П; 1811 П; 1812 ПВиж пълна информация
ДЛС БоровоТ0048422.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти: Обект № 1801 П; 1805 ПВиж пълна информация
ДЛС БоровоТ0048322.11.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти, включени в КЛФ 2018г., в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС "Борово" - Обекти № 1802, 1803, 1804, 1812Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ0048222.11.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти, включени в КЛФ 2018год., в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС "Борово" - Обекти № 1801; 1805Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0048121.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от обект № 1630-5Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0048020.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от обект № 17065-1Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0047917.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина на склад  за обекти № 1744-6 и № 1763-3Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0047816.11.2017Договаряне по реда на НУРВИДГТДоговаряне за добив на дървесина на временен склад в териториалния обхват на ТП ДЛС "Чепино"Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ0047714.11.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост от териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС "Женда" - гр. Кърджали, включени в Обект № 8Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0047614.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1733 СВиж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0047513.11.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТМеханизирано почистване на площи – 52 дка, ръчно почистване на площи - 1 дка, ръчна почвоподготовка – 7 дка и механизирана почвоподготовка – 46 дка за компенсационно залесяване на горски култури, включени в Обект № 13Виж пълна информация