ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС КарловоТ0000104.01.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, разтоварване /механизирано и/или ръчно/ и транспортиране и на дървесина от обектите за дърводобив в териториалния обхват на ТП "ДГС-Карлово, ДГТ до дървопреработвателен цех, находящ се в с. Домлян, общ. Карлово"Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ0064328.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина на временен склад от обект № 1713 ПВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0064228.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект № 3/2018 г. - "Калояново" с предмет на дейност - попълване и отглеждане на горски култури и подпомагане на естественото възобновяване на територията на ДГС ХисарВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0064128.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект № 2/2018 г. - "Пояса - м. Крушево" с предмет на дейност - попълване и отглеждане на горски култури  на територията на ДГС ХисарВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0064028.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект № 1/2018 г. - "Миромир - Стряма" с предмет на дейност попълване, отглеждане на горски култури, дисковане, кастрене на тополови култури и подпомагане на естественото възобновяване на територВиж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0063928.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване на горски култури - 93,7 дка, първо отглеждане на горски култури - 116 дка и второ отглеждане на горски култури - 103 дка за компесационно залесяване на горски култури, включени в обект № 2Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0063828.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочвоподготовка - 1 дка, Залесяване на горски култури - 25 дка, Попълване на горски култури - 10,3 дка, Първо отглеждане на горски култури - 85 дка и Второ отглеждане на горски култури - 31 дка, включени в Обект № 3Виж пълна информация
ДГС КарловоТ0063521.12.2017Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 1851Виж пълна информация
ДГС КарловоТ0063721.12.2017Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 1852Виж пълна информация
ДГС КарловоТ0063621.12.2017Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 1853Виж пълна информация
ДГС КарловоТ0063420.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти с №1859, №1860, №1861 от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС-Карлово" - "ЮЦДП", гр. СмолянВиж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0063320.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обекти с № 18221Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0063220.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в Обект № 3 - кастрене на тополови култури - 2018 г.Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0063120.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в Обект № 2 - отглеждане на четири и петгодишни тополови култури - 2018 г.Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0063020.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в Обект № 1 - попълване и отглеждане на две и тригодишни тополови култури - 2018 г.Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0062919.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост от териториалния обхват на дейности на ТП ДГС "Крумовград", включени в Обект № 1Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ0062813.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина на временен склад от обект № 1711 П; 1712 ПВиж пълна информация
ДЛС КормисошТ0062712.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1808Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ0062612.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1807Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ0062512.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1806Виж пълна информация