ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АлабакТ0039912.09.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочистване на площи за залесяване и почвоподготовка на територията на ТП ДГС "Алабак" през 2017 година Обект № 3Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ0039812.09.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти № 1767 и № 1763Виж пълна информация
ДГС КарловоТ0039712.09.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект с №1730 от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Карлово” – „ЮЦДП”, гр. СмолянВиж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0039511.09.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина на складВиж пълна информация
ДЛС БоровоТ0039411.09.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от временен склад от обекти: 1703 П, 1704 П, 1705 П Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0039311.09.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от условно обособени Обекти с № 1742с, № 1743с и № 1744сВиж пълна информация
ДГС АлабакТ0039611.09.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с №№ 16015, 17036, 17084-С, 17085-СВиж пълна информация
ДГС РодопиТ0039205.09.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от склад - Обекти №1711, 1712.Виж пълна информация
ДГС СелищеТ0039105.09.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от склад - Обекти №20-1, 20-2, 20-3, 20-4, 20-5, 20-6, 20-7, 20-8, 20-9, 20-10, 20-11, 20-12, 20-13, 20-14, 20-15, 20-16.Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ0039005.09.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №1717, 1718, 1719, 1720 от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Момчилград.Виж пълна информация
ДГС Хвойна (до.30.10.2019)Т0038904.09.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1724с, 1725с, 1726с, 1727, 1728с, 1729с, 1730 и 1731.Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ0038801.09.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в Обект №3 с предмет: "Почистване, почвоподготовка и залесяване на 40дка. горски култури." и  в Обект №4 с предмет: "Почистване, почвоподготовка и залесяване на 10 дка. горски култури", включени в териториалния обхвВиж пълна информация
ДГС АрдиноТ0038731.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев за нуждите на ТП ДГС Ардино.Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ0038630.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддване за продажба на действително добити количества дървесина.Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0038530.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1778С, 1779С, 1780С, 1781С.Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0038430.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПроизводство на посадъчен материал в горски разсадник Кошовица за2017/2018 г.Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0038330.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТМеханизирани дейности за производство на посадъчен материал в горски разсадник "Самодивско гърло" в териториалния обхват на ТП ДГС Панагюрище.Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0038228.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в Обект №5/2107 с предмет "почвоподготовка, залесяване и отглеждане 2017/2018г.".Виж пълна информация
ДГС КирковоТ0038125.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности на територията на ТП ДГС „Кирково” през 2017 година за обект №1 с предмет: „Почвоподготовка, залесяване, ограждане и отглеждане на 135 дка горски култури  на територията на ТП ДГС „Кирково&rdВиж пълна информация
ДГС ДоспатТ0038024.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от условно обособени Обекти № 1626-1 и Обект № 1741-1Виж пълна информация