ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АлабакТ0045724.10.2017Договаряне по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с № 16015Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0045624.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад за местни търговци от обект № 17110Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0045220.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1740сВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0045120.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1738сВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0045020.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1737сВиж пълна информация
ДГС КирковоТ0044919.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТ„Товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев за нуждите на ТП „ДГС Кирково” от Обект №1724Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ0044818.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост от териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС "Женда" - гр. Кърджали за Обекти №8, №9 и №10Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0044718.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина за местни търговци от обект № 1750Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0044618.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина за местни търговци от обект № 1749Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0044518.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина за местни търговци от обект № 1748Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0044418.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина за местни търговци от обект № 1747Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ0043817.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина на временен склад - Обекти №1706П, 1707ПВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0044317.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина за местни търговци от обект № 1746Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0044217.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина за местни търговци от обект № 1745Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0044117.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина за местни търговци от обект № 1744Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0044017.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина на временен склад Виж пълна информация
ДГС КлисураТ0043917.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1777Виж пълна информация
ДГС КлисураТ0043716.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обекти № 1775 "С", № 1776 "С"Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0043616.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 17089Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0043511.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1782С, 1783С, 1784С, 1785С.Виж пълна информация