ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АлабакТ0055301.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с номера 18001; 18003; 18004; 18006; 18007; 18008; 18009; 18010;18011; 18014; 18015; 18017; 18020; 18021; 18022; 18024Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0055201.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти с №№ 1801, 1802,Виж пълна информация
ДГС КарловоТ0055101.12.2017Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект № 1841, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП "ДГС-Карлово" на "ЮЦДП" ДП, гр. СмолянВиж пълна информация
ДГС КарловоТ0055001.12.2017Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект № 1840, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП "ДГС - Карлово" на "ЮЦДП" ДП, гр. СмолянВиж пълна информация
ДГС КарловоТ0054901.12.2017Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект № 1836, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП "ДГС - Карлово" на "ЮЦДП" ДП, гр. СмолянВиж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0054801.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина, с ограничение за местни търговци, включващ обекти №№ 1803, 1804Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0054701.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект №№ 1801, 1808, 1809Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0054601.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, с ограничение за местни търговци, включващ обект № 1802Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0056001.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива, включващ обекти № 1804, 1806, 1807, 1809 в териториалния обхват на ТП ДГС ПанагюрищеВиж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0055901.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - местни търговци, включващ обекти с № 1801, 1802, 1803, 1805, 1808, 1815, 1817, 1818 в териториалния обхват на ТП ДГС ПанагюрищеВиж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0055801.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включващ обекти с № 1810, 1811, 1812, 1813 в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС ПанагюрищеВиж пълна информация
ДГС РодопиТ0055701.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 1801, 1802, 1804, 1810, 1811, 1812, 1817, 1819, 1820, 1823, 1824, 1825, 1826, 1831 с ограничение за местни търговциВиж пълна информация
ДГС РодопиТ0055601.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 1803, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1813, 1814, 1815, 1816, 1818, 1821, 1822, 1827, 1828, 1829, 1830, 1832, 1833Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0055501.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина за местни търговци в обекти №№ 1812, 1817, 1819, 1823, 1824, 1826, 1831Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0055401.12.2017Търг с явно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с явно наддаване за възмездно ползване на дървесина чрез продажба  на прогнозни количества дървесина от Обекти с номера 18001-1; 18003-1; 18004-1; 18006-1; 18007-1; 18008-1; 18009-1; 18010-1; 18011-1; 18014-1; 18015-1; 18017-1; 18022-1; 180Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0056701.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обекти №№ 1805 и 1806Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0056601.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесинаВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0056501.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина за местни търговциВиж пълна информация
ДГС БориноТ0056401.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обект № 1807Виж пълна информация
ДГС БориноТ0056301.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1807 и Обект № 1808, включени в КЛФ 2018г. Виж пълна информация