ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПанагюрищеТ0043411.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТРъчно почистване на площи - 12 дка и ръчна почвоподготовка - 24 дка за компесационно залесяване - обект №12.Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ0043310.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на действително добити количества дървесина - Обект №1737.Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0043210.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обект №17125.Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0043109.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №17110-5с, 17243-1с, 17334-3.Виж пълна информация
ДГС СелищеТ0043006.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от склад в обекти: №21-1, №21-2, №21-3, №21-4, №21-5, №21-6Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0042906.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 1739, 1756, 1786Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ0042806.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, подвоз, разтоварване и транспортиране на дърва за огрев за нуждите на ТП "ДЛС-Тракия"Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0042706.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в Обект № 1713Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0042604.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополова култура в Обект № 5 "Новаково"Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ0042504.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от Обект № 1733с на територията на ТП "ДГС-Михалково" Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ0042404.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ от Обект № 1726 и Обект № 1733сВиж пълна информация
ДГС АлабакТ0042303.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №16015.Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0042203.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Ардино, включени в обект №2-2017.Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0042103.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от Обект №1700, горска територия - държавна собственост, стопанисвана от ТП ДГС "Хисар".Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0042029.09.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОбект № 4 - "Ръчно почистване на площи - 13 дка, ръчна почвоподготовка - 3 дка и механизирана почвоподготовка - 14 дка"Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0041928.09.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на дейности свързани с товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина (дърва за огрев) за нуждите на ТП "ДГС-Триград"Виж пълна информация
ДГС БориноТ0041828.09.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на пакет - действително добити количества дървесина на склад от Обект № 1710-1 "С" и Обект № 1710-2 "С"Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ0041627.09.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обекти с №1766 и №1767, от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Златоград” – „ЮЦДП”Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0041727.09.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина на склад за обекти №1732-3, №1735-3 и №1763-1Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0041526.09.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина на временен складВиж пълна информация