ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПървомайТ0031412.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина на територията на ТП "ДГС Първомай" от Обект № 1725Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0031312.07.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина на територията на ТП "ДГС Първомай" от Обект № 1724Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0031912.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад на територията на ТП "ДГС Първомай" от Обекти № 1725-1Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0031812.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад на територията на ТП "ДГС Първомай" от Обект № 1724-1Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0031712.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП "ДГС Първомай" от Обект № 1723Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0031612.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП "ДГС Първомай" от Обект № 1722Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ0031211.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1756, 1762, 1760, 1761Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ0031111.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти № 1754, 1755, 1757, 1758, 1759Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0031011.07.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива, включващ обекти №1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730 и 1731 в териториалния обхват на ТП ДГС ПанагюрищеВиж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ0030710.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на действително добити количества Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0030610.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ТП ДЛС "Чепино"Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0030910.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обекти № 15139-3с, 17128-1с.17333-1.15344-2с.17112-1.16208-1сВиж пълна информация
ДГС КирковоТ0030810.07.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обекти с №1724 и №1725, от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Кирково” – „ЮЦДП”,Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0030507.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за Обект № 15019-3СВиж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0030407.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина на складВиж пълна информация
ДГС КлисураТ0030106.07.2017Търг с явно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обекти №1764С, №1765, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП ДГС "Клисура".Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0030006.07.2017Договаряне по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина на територията на ТП ДГС "Първомай" - Обект №1713Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0029906.07.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури на територията на ТП ДГС "Първомай" - Обект №5.Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0030306.07.2017Търг с явно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен.Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0030206.07.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за извършване на услугите - сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти №17036, 17065, 17066, 17067.Виж пълна информация