ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПловдивТ0032419.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1719С, 1720С, 1728С, 1729С, 1732С, 1733С, 1734СВиж пълна информация
ДГС АрдиноТ0032117.07.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от държавни горски територии в териториалния обхват на ТП "ДГС Ардино", включени в ГП заВиж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0032317.07.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности - Пълна механизирана подготовка на почватаВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0032217.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1727сВиж пълна информация
ДГС ПловдивТ0032014.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен с ограничението за "Местни търговци" от Обект № 1718С Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0031512.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП "ДГС Първомай" от Обект № 1721Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0031412.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина на територията на ТП "ДГС Първомай" от Обект № 1725Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0031312.07.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина на територията на ТП "ДГС Първомай" от Обект № 1724Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0031912.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад на територията на ТП "ДГС Първомай" от Обекти № 1725-1Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0031812.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад на територията на ТП "ДГС Първомай" от Обект № 1724-1Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0031712.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП "ДГС Първомай" от Обект № 1723Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0031612.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП "ДГС Първомай" от Обект № 1722Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ0031211.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1756, 1762, 1760, 1761Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ0031111.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти № 1754, 1755, 1757, 1758, 1759Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0031011.07.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива, включващ обекти №1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730 и 1731 в териториалния обхват на ТП ДГС ПанагюрищеВиж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ0030710.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на действително добити количества Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0030610.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ТП ДЛС "Чепино"Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0030910.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обекти № 15139-3с, 17128-1с.17333-1.15344-2с.17112-1.16208-1сВиж пълна информация
ДГС КирковоТ0030810.07.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обекти с №1724 и №1725, от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Кирково” – „ЮЦДП”,Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0030507.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за Обект № 15019-3СВиж пълна информация