ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС ЧепиноТ0029404.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на склад Виж пълна информация
ДГС СелищеТ0029504.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от склад за обекти №18-1, №18-2, №18-3, №18-4, № 18-5, № 18-6, №18-7 и №18-8Виж пълна информация
ДГС Хвойна (до.30.10.2019)Т0029303.07.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на услугата дърводобив от обект № 1723Виж пълна информация
ДГС Хвойна (до.30.10.2019)Т0029203.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти с № 1714, 1715, 1721 и 1722Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ0029103.07.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обекти с №1745 и №1746, от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Златоград” – „ЮЦДП”Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0029003.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обекти с №№ 1729 и 1731сВиж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0028903.07.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти №№ 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728 и 1730Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0028803.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина за обекти №№ 1723, 1723-1, 1724, 1725, 1726, 1726-1, 1727, 1728 и 1730  Виж пълна информация
ДГС КлисураТ0028729.06.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обекти № 1733, № 1734, № 1735, № 1738, № 1759Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0028629.06.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за Обект № 16066-1СВиж пълна информация
ДГС РакитовоТ0028528.06.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина в обекти №№ 1720, 1724, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0028427.06.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на добив на дървесина от обект № 1730Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0028327.06.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 17102Виж пълна информация
ДГС БатакТ0028227.06.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект с № 40 в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС "Батак"Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ0028023.06.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обекти № 1716, № 1717, № 1736, № 1738, № 1743, № 1744 и № 1745 горска територия - държавна собственост, стопанисвана от ТП "ДЛС-Тракия" на ЮЦДП ДП, гр. СмолянВиж пълна информация
ДЛС ТракияТ0028123.06.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти № 1720 и № 1737 от териториалния обхват на дейност на ТП "ДЛС-Тракия" на ЮЦДП ДП, гр. СмолянВиж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0027922.06.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ за обекти с №№ 17232, 17342Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0027821.06.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГТ за обект № 1716Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ0027720.06.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране) на отсечена дървесина в Обекти №№ 1720, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749Виж пълна информация
ДГС КирковоТ0027619.06.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1717 С, отдел/подотдел 457 "в" - горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП ДГС "Кирково" на "ЮЦДП" ДП, гр. СмолянВиж пълна информация