ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АлабакТ0006007.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с номера 17031, 17032, 17033, 17034, 17035, 17036, 17038Виж пълна информация
ДГС СелищеТ0005907.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от временен склад за Обекти №8-1, №8-2, №8-3Виж пълна информация
ДГС БатакТ0005807.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2017 година - "Ръчно бране и събиране на шишарки от стоящи дървета" и "формиране на короните и борба с нежелана растителност" в Обект № 1, "ограждане на възобновени участъци" в Обект № 2 и "отглеждане на млади насаВиж пълна информация
ДГС Хвойна (до.30.10.2019)Т0006407.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за проаджба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1715, 1716с, 1717с, 1718с, 1719с, 1720сВиж пълна информация
ДГС Хвойна (до.30.10.2019)Т0006307.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, кастрене, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обекти №№ 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714Виж пълна информация
ДГС Хвойна (до.30.10.2019)Т0006207.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на прогнозни количества за Обекти №№ 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0006107.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина, включена в Обекти №№ 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ0005706.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесинаВиж пълна информация
ДГС КирковоТ0005602.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОтглеждане на тополови култури на територията на ТП ДГС "Кирково" за Обект № 2Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0005501.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ0005401.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обект № 1701Виж пълна информация
ДГС СелищеТ0005327.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добита дървесина от склад - Обекти №№ 7-1, 7-2, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9 и 7-10Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0005227.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на  маркирана дървесина на корен за Обекти №№ 1701, 1703, 1708, 1710 и 1715Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0005127.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1709, 1712, 1713 и 1714Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0005027.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от Обекти №№ 1708, 1710, Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0004924.02.2017Договаряне по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1702Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ0004824.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесинаВиж пълна информация
ДЛС ТракияТ0004723.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в Обекти № 1 и № 2 на територията на ТП "ДЛС - Тракия"Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0004622.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1 на територията на ТП ДГС "Пазарджик"Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0004522.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обект №14244-3, №16103-7 и №17205-2с (30)Виж пълна информация