ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПловдивТ0003821.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - Обект № 1716 (І-28)Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0003721.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад - Обект № 1702 (І-29)Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0004421.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0004321.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности - Обект № 3 – кастрене на тополови и акациеви култури и отглеждане на генеративна градина 2017 г.Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0004221.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности - Обект № 2 – попълване и отглеждане на две, три и четиригодишни тополи 2017 г.Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ0004121.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обект № 1712 П (105)Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0004021.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности - Обект № 1 – попълване и отглеждане на две и тригодишни тополи 2017 г.Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0003921.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане извършването на лесокултурни дейности в обект №1 на територията на ТП „ДГС -Първомай”Виж пълна информация
ДГС СлавейноТ0003620.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности – Семесъбиране и кастрене на клони в  генеративна семепроизводствена градина, отглеждане на млади насаждения без материален добив - прочистки  в ОБЕКТ № 1 на ТП ДГС „Славейно”Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0003520.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обект № 1705 (63)Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0003420.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0003217.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършването  на  лесокултурни дейности в обект №1 на територията на ТП  „ДГС- Доспат” Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0003117.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обекти №№ 1701 и 1702 (31)Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0003017.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти № 1Д-1, 2Д-1 и 3Д-1 (45)Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ0003317.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочвоподготовка, залесяване, попълване, отглеждане на култури и млади насаждения без материален добив на територията на ТП „ДГС Златоград” в Обект № 2017-1Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0002916.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТЗалесяване, отглеждане на едногодишни горски култури, попълване на горски култури, отглеждане на две-, три- и читиригодишни горски култури, ограждане на горски култури, отглеждане на млади насаждения без материален добив, почистване на площи от растителноВиж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0002415.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС - Широка лъка" (15)Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ0002815.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане  на лесокултурни  дейности  в  горски територии-държавна  собственост от териториалния  обхват  на  дейност  на  ТП ДГС „Момчилград” – гр.Момчилград, включени в обособени позициВиж пълна информация
ДЛС ЖендаТ0002715.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане  на лесокултурни  дейности  в  горски територии-държавна  собственост от териториалния  обхват  на  дейност  на  ТП ДЛС „Женда” – гр.Кърджали, включени в обособени позицииВиж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0002615.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количество дървесина (28)Виж пълна информация