ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПазарджикТ00184-2328.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2313Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00183-2328.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2311Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00190-2327.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 2323Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00182-2327.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от обект № 2321Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00191-2326.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в Обект № 2330 МТВиж пълна информация
ДГС МомчилградТ00181-2322.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в обект № 2311МТВиж пълна информация
ДГС ТриградТ00180-2322.06.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина - Обект № 2315.Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ00179-2320.06.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2316Виж пълна информация
ДГС СелищеТ00178-2319.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2348, 2349Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00177-2316.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2365Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00176-2316.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2349Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00174-2316.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2332, 2333, 2334, 2335, 2336Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ00175-2315.06.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2320Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00173-2313.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2320Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ00168-2313.06.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2329Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00172-2312.06.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2317, 2318Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00169-2306.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за Обект № 2316Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00171-2305.06.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2321Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00170-2305.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обект №2322Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00167-2302.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2301-1Виж пълна информация