ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС МихалковоТ0066920.12.2021Добив на дървесина от Обекти №№ 2201, 2205, 2209, 2210Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ0066720.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обекти №№ 2219, 2220, 2221, 2222Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0065720.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обект № 2201Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0065620.12.2021Сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 2201Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0064620.12.2021Добив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти с №№ 2204, 2211, 2212Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0064320.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обекти с №№ 2201, 2208, 2210Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0068517.12.2021Продажба на стояща дървесина на корен за местни търговци - обект №2214Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0068417.12.2021Продажба на стояща дървесина на корен за местни търговци - обект №2213Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0068317.12.2021Продажба на стояща дървесина на корен за местни търговци - обект №2212Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0068217.12.2021Продажба на прогнозни количества дървесина от склад за местни търговци - обект №2209Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0068117.12.2021Продажба на прогнозни количества дървесина от склад за местни търговци - обект №2208Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0067617.12.2021Продажба на прогнозни количества добита дървесина от временен склад, включена в Обект № 2218, 2222Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0067417.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина, включени в обекти №№ 2135-5, 2135-6Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0067317.12.2021Добив (сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в обекти №№ 2201 МТ, 2202 МТ, 2203 МТ, 2204 МТ, 2205 МТВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0066617.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2221Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0066517.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2213Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0066417.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2208Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0066317.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2204Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0065217.12.2021Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2209с, 2210с, 2211с, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0065017.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти №№ 2209с, 2210с, 2211с, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221Виж пълна информация